DİNLE

Bağlantılar

Kurumsal Yönetim Forumu

Kurumsal Yönetim Forumu (CGFT) 1 Mart 2003 tarihinde Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) ve Sabancı Üniversitesinin ortak çabasıyla kurulmuş ve 2004 yılı sonuna kadar ortak bir girişim olarak devam etmiştir. Bu dönem boyunca Forum'un da katkılarıyla "Kurumsal Yönetim" konusu Türkiye'nin gündeminde giderek önemli bir yer almıştır.

Forum'un kuruluş tüzüğünde yer alan farkındalık yaratma misyonu büyük ölçüde gerçekleşmiştir. 2005 yılı başından itibaren Sabancı Üniversitesi'nin "Kurumsal Yönetim" alanında an fazla katma değeri bilimsel çalışmalar yoluyla üretebileceğinden hareketle Forum'un çalışmaları bilgi üretme üzerine yoğunlaşmıştır.

"CGFT" bugün disiplinler arası bir akademik girişim olarak Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Devamı

Rekabet Forumu (REF)

TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu (REF), Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) ve Sabancı Üniversitesi ortak girişimleri ile Mart 2003 yılında kurulmuş bir araştırma merkezidir.

Amacımız, genel olarak küreselleşme, özel olarak da Avrupa Birliği ile bütünleşme sürecinde uluslararası piyasalarda Türk özel sektörünün kalıcı bir pazar payı elde edebilmesi için gerekli rekabet gücü, inovasyon ve teknoloji yönetimi, ve kıyaslama çalışmalarını yapmaktır.

Faaliyetlerimizi 3 ana kategoride toplayabiliriz;

  1.     Araştırma faaliyetleri
  2.     Bilgi yayılımı faaliyetleri
  3.     İşbirlikleri

Devamı

Girişimcilik Kurulu

İnovasyona dayalı fikirlerini hayata geçirmeye çalışan girişimcilerin ihtiyaç duydukları destekleri sağlayan, bu alanda hem araştırma hem eğitim faaliyetleri ile Türkiye’nin lider üniversitesi olan Sabancı Üniversitesi'ni destekler

SÜ Girişimcilik Kurulu üniversitenin kurulduğu günden beri yürütülmekte olan faaliyetlerin toplandığı bir “şemsiye” yapı olarak faaliyete 2013’de başladı ama 1999’dan beri yaptıklarımız sonucunda

YENİLİKLER yapmaya devam ediyoruz...

Devamı