DİNLE

Çift Anadal Programı

Başvuru Koşulları

Çift anadal diploma programlarından birine kayıt olmak isteyen ve aşağıdaki koşulları sağlayan öğrenciler; Akademik Takvim'de belirtilen tarihlerde, çift anadal diploma programının bağlı olduğu Fakülte Dekanlığı'na, ıslak imzalı bir dilekçe ve transkriptleri ile birlikte başvurabilirler. Bu süreçte; çift anadal programı danışmanları ile akademik danışmanların görüş ve desteğinin alınması; bu akademik kararın netleştirilmesinde önemlidir.

 • Çift anadal uygulamasına açık olan bir diploma programına yerleşmiş olmak,
 • En erken üçüncü, en geç beşinci dönemin başında olmak,
 • Tüm derslerden başarılı olmak,
 • Genel Not Ortalaması'nın en az 3.20 olması,
 • Kayıtlı olduğu diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’de yer almak ya da çift anadala başvurulacak diploma programının bağlı olduğu program grubunun ilgili yıldaki SÜ taban puanından az olmamak üzere puana sahip olmak.


Devam Koşulları

Çift anadal diploma programlarından birine kayıtlı öğrencilerin, bu programa devam edebilmesi için aşağıdaki koşulları sağlaması gerekir.

 • Çift anadal diploma programında iki dönem üst üste ders almayan ve/veya
 • Genel Not Ortalaması ve/veya Program Not Ortalaması (anadal/çift anadal için) birden fazla kez 2.50 veya altına düşen öğrencilerin,
  çift anadal diploma programından kaydı iptal edilir.


Program Yükümlülükleri ve Dönemlik Ders Yükü

 • Çift anadal diploma programlarından birine kayıtlı olan öğrenciler; bu programa kayıt oldukları dönem itibarıyla geçerli olan çift anadal diploma programı yükümlülüklerine tabidir. Çift anadal diploma programlarının yükümlülüklerini takip etmek için lütfen tıklayınız.
 • Öğrenciler, kayıtlı oldukları çift anadal diploma programının gerektirdiği bütün dersleri alarak; SÜ ve AKTS kredisi yükümlülüklerini yerine getirmelidir.
 • Anadal ve çift anadal diploma programları arasındaki ortak dersler, her iki programın yükümlülüklerine de sayılır.
 • Staj, anadal programının ders kaydı üzerinden; hem anadal hem de çift anadal programının staj yükümlülüklerini ortak bir proje ile yerine getirecek şekilde yapılmalıdır.
 • Çift anadal diploma programlarına kayıtlı öğrenciler de Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği kapsamındaki ders yükü çerçevesinde derslere kayıt olabilirler.
 • Öğrencinin kayıtlı olduğu anadal diploma programı ile çift anadal diploma programında aldığı dersler, aynı transkript üzerinde gösterilerek; tüm dersler, Genel Not Ortalaması hesaplarına katılır


Mezuniyet Koşulları

Bir çift anadal diploma programına kayıt olmuş ve devam koşullarını yerine getirerek, çift anadal kaydını korumuş olan öğrencilere;

 • Anadal diploma programının yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak,
 • Çift anadal diploma programının yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak,
 • Anadal yükümlülüklerine ek olarak; çift anadal yükümlülüklerine sayılmak üzere, en az 30 SÜ kredisi (60 AKTS kredisi)  kazanmış olmak,
 • Genel Not Ortalaması'nın ve Program Not Ortalaması'nın (anadal/çift anadal için) en az 3.20 olması koşuluyla;

anadal diplomasının yanı sıra çift anadal diploması verilir.