DİNLE

Mezunlarımız

Aleksandra Kuzmanovska Kaner  Tez Danışmanı: Prof. Dr. Arzu Wasti Tez Konusu: Algılanan Adaletsizlik İkliminin Örgütsel Güvenilirlik ve İş Sonuçları Üzerine Etkileri Mezuniyet Yılı: 2020
Afife Çağla Yılmaz Tez Danışmanı: Doç. Dr. Remzi Gözübüyük Tez Konusu: Başarısızlık Sonrası Partner Seçimi (Türk Dizi Sektörü Analizi, 2007-2016) Mezuniyet Yılı: 2020
Afşar Yeğin Tez Danışmanı: Prof. Dr. Arzu Wasti Tez Konusu: Yöneticinin Güvenilirliğinin Ahlaki Temelleri: İki Ülke Bağlamından Bulgular Mezuniyet Yılı: 2021
Ozan Duygulu Tez Danışmanı: Prof. Dr. Behlül Üsdiken Tez Konusu: Türkiye'de Kurumsal Yönetim , 2000 - 2018 : Çeviri Literatürüne Göre Bir Süreç Analizi Mezuniyet Yılı: 2020
Rabia İmra Kırlı Öziş Tez Danışmanı: Prof. Dr. Özgür Demirtaş Tez Konusu: Ampirik Varlık Değerlemesi Üzerine Makaleler Mezuniyet Yılı: 2020
Ali Alipour Tez Danışmanı: Doç. Dr. Remzi Gözübüyük Tez Konusu: Performans Tepkisi ve Riskin İlişkisi : Kültürler Arası Araştırma Mezuniyet Yılı: 2019
Mohsen Bahrami Tez Danışmanı: Prof. Dr. Burçin Bozkaya Tez Konusu: Davranış Analitiği : Bireysel ve Grup Davranışlarını İşlemsel Büyük Veri Analitiği ile Anlamak    Mezuniyet Yılı: 2018
Eda Aksoy Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mahmut Bayazıt Tez Konusu:Bayilik Sistemiyle Çalışan Küçük İşletmelerde Uzun Vadeli Yönetim Felsefeleri ve Bunların İK Uygulamalarına ve Mağaza İklimine Etkileri     Mezuniyet Yılı: 2016
Türkan Yosun Tez Danışmanı: Prof. Dr. Dilek Çetindamar Tez Konusu:Sosyal Sektörlerin Piyasalaşması ve Sosyal İşletmelerin Verdikleri Stratejik Tepkiler    Mezuniyet Yılı: 2016
Uzay Dural Şenoğuz Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mahmut Bayazıt Tez Konusu:Kadın Liderliğine Karşı Örtük Kalıp Düşüncelerin ve Örtük Önyargıların Değişebilirliği : Türkiye'deki Belediye Çalışanları Üzerine Boylamsal Bir Saha Çalışması Mezuniyet Yılı: 2016
Ali Doruk Günaydın Tez Danışmanı: Prof. Dr. Özgür Demirtaş Tez Konusu:Ampirik Varlık Fiyatlaması Alanında Makaleler   Mezuniyet Yılı: 2016
Kıymet Duygu Erdaş Tez Danışmanı: Prof. Dr. Arzu Wasti Tez Konusu:Onur Kültürü Bağlamında İşyeri Nezaketsizliği   Mezuniyet Yılı:2016
Nazlı Fikriye Şenol Tez Danışmanı: Doç. Dr. Işın Güler Tez Konusu:İlişkisel Çoğulculuk ve Pratik Çeşitliliği   Mezuniyet Yılı: 2016
Ayşe Başak Topaler Tez Danışmanı: Prof. Dr. Behlül Üsdiken  Tez Konusu:Geleneklere Uymayan Bir Pratiğin Benimsenmesindeki Farklılaşmanın İncelenmesi : İngilizce Eğitimin Türkiye'deki Yükseköğretim Alanında Yayılımı   Mezuniyet Yılı: 2016
Özgür Rahşan Çetrez Tez Danışmanı: Doç. Özgecan Koçak  Tez Konusu:Türkiye'de Katılım Bankacılığı ve Organik Tarımda Aktörler ,Kanuni Oluşum ve Otantisite  Mezuniyet Yılı: 2016
Gül Demirtaş Tez Danışmanı: Doç. Dr. Şerif Aziz Şimşir Tez konusu: Ampirik Kurumsal Finans Alanında Makaleler  Mezuniyet Yılı: 2014
Alper Erdoğan Tez Danışmanı:Prof. Dr. Özgür Demirtaş Tez konusu: Ampirik Fiyatlandırma denemeleri:Türk Piyasaları   Mezuniyet Yılı: 2013
Özge Can Tez Danışmanı: Prof.Dr.Behlül Üsdiken Tez konusu: Melez Örgütsel Kimliklerin Belirleyicileri: Türkiye Tiyatro Alanından Bulgular, 1923-1999  Mezuniyet yılı: 2012
Selin Erdil Tez Danışmanı: Prof..Dr.Arzu Wasti Tez konusu: Çalışma ilişkilerinde güven: Türkiye örneği  Mezuniyet yılı: 2011
Ahmet Murat Fiş Tez Danışmanı: Prof.Dr.Dilek Çetindamar Tez konusu: Kurumsal Girişimcilik ve Performans İlişkisi  Mezuniyet yılı: 2009
Öznur Özdemir Akyıldırım Tez Danışmanı: Prof. Dr. Meltem Denizel Tez konusu: Ürün geri kazanım sistemleri : yasal düzenlemeler ve geri kazanım alternatiflerinin seçimi   Mezuniyet yılı: 2009
Çetin Önder Tez Danışmanı: Prof.Dr.Behlül Üsdiken Tez konusu: Siyasi Fırsat, örgütsel altyapı ve örgüt kuruluşu: İstanbul ve Ankara’da işçi sendikaları, 1947-1980  Mezuniyet yılı: 2006
Deniz Tunçalp Tez Danışmanı: Prof.Dr.Ahmet Öncü & Prof.Dr.Meltem Denizel Tez konusu: Teknolojinin özyineli ikiselliği: Örgütlerde teknoloji adaptasyonunun yeniden yapılandırılması   Mezuniyet yılı: 2006
Zeynep Erden Bayazıt Tez Danışmanı: Prof.Dr.Behlül Üsdiken Tez konusu: Örgütsel kökler, kurumsal çevre ve öğretim kurumları : Türkiye’de yüksek öğretim Mezuniyet yılı: 2006
Said GATTOUFI Tez Danışmanı: Prof.Dr.Muhitttin Oral Tez konusu: Veri Zarflama Analizi: Sınıflandırma, meta inceleme, güvenli veri zarflama yöntemi geliştirilmesi ve bunun OECD ülkelerinde banka sistemlerinin etkinliğini tahmin uygulaması   Mezuniyet yılı: 2002