DİNLE

Executive MBA Öğretim Programı

Neden Sabancı Executive MBA?

Sabancı Executive MBA programının yarı-zamanlı olması, katılımcıların Executive MBA programındaki ve  iş yaşamlarındaki sorumluluklarını birbirini tamamlayan öğrenme alanları olarak görmeleri açısından bir fırsat olarak değerlendirilmektedir. Program, okumalar ve dersler ile sağlanan bilginin, katılımcıların sınıf arkadaşlarının ve kendilerinin deneyimlerinden ders alabilecekleri bir platformda bütünleşmesini amaçlamaktadır. Katılımcılardan derslerde ve ders saatleri dışında yapacakları projelerde ekip çalışması yapmaları  ve derslerdeki tartışma ve diğer çalışmalara aktif olarak katılmaları beklenmektedir.

Birçok derste, sınıfa gerçek hayat konularını taşımak için vaka çalışmaları kullanılmakta, bu sayede katılımcıların edindikleri bilgileri kullanmaları, takım olarak öğrenmeye yönelmeleri,  yapılan çözümlemelerin desteklenmesi ve sunumu yoluyla iletişim becerilerini geliştirmeleri hedeflemektedir.  Vaka çalışmaları dünyanın önde gelen vaka çalışması üreticileri olan Harvard, Ivey, IMD gibi işletme okullarından ve zaman zaman kendi öğretim üyelerimizin yazdığı vaka çalışmalarından seçilmektedir.

Yönetim Bilimleri Fakültesi’nin binası diploma programlarına ve yönetici geliştirme etkinliklerine hizmet etmek üzere donatılmıştır. Üç katlı binada çeşitli derslikler, takım çalışması için bölümler ve konaklama tesisi bulunmaktadır. Bütün derslikler en gelişmiş görsel-işitsel ekipmanlara sahiptir.

Executive MBA katılımcıları Bilgi Merkezi’nin kitap, multimedya ve süreli yayın koleksiyonlarının yanı sıra, geniş veritabanı kaynaklarından da yararlanabilmektedirler. Kaynaklar için tıklayınız.

 

Uygulamacılardan Öğrenme

Sabancı Üniversitesi’nin temel değerlerinden biri “uygulamaya yönelik” olmaktır ve bunun en ciddiye alındığı yerlerden biri de Yönetim Bilimleri Fakültesi’dir.  Executive MBA Programı’nda, çeşitli yöntemlerle, katılımcıların deneyimli, başarılı yöneticilerden öğrenmelerine olanak yaratılmaktadır.

"Liderler Buluşmaları" seminer serisi ile, her akademik yılda birkaç kez fakültemize davet ettiğimiz yöneticilerin deneyimlerini Executive MBA katılımcıları ile paylaşmalarını sağlıyoruz.  Bunu yaparken amacımız, yaşadıklarından dersler çıkaran ve bu dersleri etkin bir şekilde başkalarına aktaran yöneticileri Executive MBA sınıfı ile bir araya getirerek derslerde işlenen konuları uygulamadan çıkarılan bu derslerle zenginleştirmektir.

Liderler Buluşmaları listesi için tıklayınız.

"Mentorluk Programı" kapsamında ise, iş hayatında uzun yıllar deneyime sahip ve konularında uzman üst düzey yöneticilerden oluşan gönüllü  listemizden isimleri öğrencilerimiz ile eşleştirmeye çalışıyor, böylece öğrencilerimiz için mentorlarının deneyimlerinden ve tavsiyelerinden faydalanabilecekleri bir alan yaratmayı hedefliyoruz. 

Öğrenim Çıktıları

Program Yapısı

Zorunlu Dersler
Seçmeli Dersler
2020-2021 Akademik Takvim