DİNLE

Executive MBA Öğretim Programı

Neden Sabancı Executive MBA?

Executive MBA programının yarı-zamanlı olması katılımcıların Executive MBA programındaki ve  iş yaşamlarındaki sorumluluklarını birbirini tamamlayan öğrenme fırsatları olarak görmeleri açısından bir fırsat olarak değerlendirilmektedir. Program okumalar ve dersler ile sağlanan bilginin katılımcıların sınıf arkadaşlarının ve kendilerinin deneyimlerinden ders alabilecekleri bir platformda bütünleşmesini amaçlamaktadır. Katılımcılardan derslerde ve ders saatleri dışında yapacakları projelerde ekip çalışması yapmaları  ve derslerdeki tartışma ve diğer çalışmalara aktif olarak katılmaları beklenmektedir.

Birçok ders sınıfa gerçek hayat konularını taşımak için vaka çalışmaları kullanmakta, bu sayede katılımcıların edindikleri bilgileri kullanmaları, takım olarak öğrenmeye yönelmeyi,  yapılan çözümlemelerin desteklenmesi ve sunumu yoluyla iletişim becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.  Vaka çalışmaları dünyanın önde gelen vaka çalışması üreticileri olan Harvard, Ivey, IMD gibi işletme okullarından ve zaman zaman kendi öğretim üyelerimizin yazdığı vaka çalışmalarından seçilmektedir.

Yönetim Bilimleri Fakültesi’nin binası diploma programlarına ve yönetici geliştirme etkinliklerine hizmet etmek üzere donatılmıştır. Üç katlı binada çeşitli derslikler, takım çalışması için bölümler ve konaklama tesisi bulunmaktadır. Bütün derslikler en gelişmiş görsel-işitsel ekipmana ve internet bağlantısına sahiptir.

Executive MBA katılımcıları Bilgi Merkezi’nin kitap, multimedya ve süreli yayın koleksiyonlarının yanı sıra, geniş veritabanı kaynaklarından da yararlanabilmektedirler. Kaynaklar için tıklayınız.

 

Uygulamacılardan Öğrenme

Sabancı Üniversitesi’nin temel değerlerinden biri “uygulama yönelik” olmaktır ve bunun en ciddiye alındığı yerlerden biri de Yönetim Bilimleri Fakültesi’dir.  Executive MBA Programı’nda çeşitli yöntemlerle katılımcıların deneyimli, başarılı yöneticilerden öğrenmelerine olanak yaratılmaktadır.

"Executive Insights" adlı seminer serimizle başarılı yöneticilerin yaşam ve iş deneyimlerini öğrenci ve mezunlarımızla paylaşmalarını sağlıyoruz.  Bu seminer serisini hafta içi akşam saatlerinde ve şehir içinde yaparak mezun ve öğrencilerimizin  bir araya gelmelerine olanak veriyoruz.

"Executives-to-Executives" konferans serisi ile de her akademik yılda birkaç kez fakültemize davet ettiğimiz yöneticilerin detaylı sunumlar ile deneyimlerini Executive MBA katılımcıları ile paylaşmalarını sağlıyoruz.  Bunu yaparken amacımız yaşadıklarından dersler çıkaran ve bu dersleri etkin bir şekilde başkalarına aktaran yöneticileri Executive MBA sınıfı ile bir araya getirerek derslerde işlenen konuları uygulamadan çıkarılan bu derslerle zenginleştirmektir.

Liderler Buluşmaları listesi için tıklayınız.

Program Eğitim Amaçları
Öğrenim Çıktıları

Program Yapısı

Zorunlu Dersler
Seçmeli Dersler
2019-2020 Akademik Takvim