Ana içeriğe atla

Eylem Araştırması

‘Birlikte yaratmak, birlikte geliştirmek için…’ 

Eylem araştırması değişim ve dönüşümü hedefleyen, aktif, katılımcı, demokratik bir araştırma metodolojisidir. Sürece dahil olan tüm paydaşların ortak yararına hizmet eden ve istenilen bir gelecek için ‘birlikte geliştirme ve yaratma’ anlayışı üzerine kurulur. Eylem araştırması, sorguyu ilerletmek ve alana bir yandan anında fayda sağlamak, pratik ve pragmatik eylem bilgisi geliştirmeyi ve dönüşüm süreçlerini ve kalıplarını değiştirerek anlamamıza yardımcı olacak yeni bilgileri üretmeyi amaçlar. 

Eylem araştırmasında bilgi yaratma en az üç düzeyde çalışır: birinci şahıs, ikinci şahıs ve üçüncü şahıs araştırması. Araştırmacıyı birinci şahıs araştırmasına dahil ederek eylem araştırması, araştırmacının muhakeme ve yorumlama kapasitesini geliştirir, araştırmacının ikinci şahıs araştırmasına katılmasıyla takıma müdahalelerde bulunma, ekip çalışması ve ilgili kişilerarası alan da bilgi geliştirir. Eylem araştırması, üçüncü seviyede büyük kurumsal ve makro değişikliklere bağlamaya yardımcı olur. Devam eden bir dönüşüm projesine gerçek zamanlı katılım, her seviyede bilgi üretme pratiği için esastır. Doğası gereği, değişim süreçlerinin aynı faaliyetlerin hem araştırma hem eylem için tetiklendiği ve yönetildiği ortak üretken, katılımcı ve işbirlikçi bir süreci benimser. Eylem Araştırması daha kapsayıcı, normatif, demokratik ve sürdürülebilir bir gelecek hedefler. Bunun da ancak sosyal değişim ve dönüşümle mümkün olduğu düşüncesinden yola çıkar. Dönüşüm odaklı eylem, bilgi üretimi ve öğrenmeyi hedefler.

Eylem Araştırması Doktora Programı haberi için tıklayın.

Duyuru ve etkinliklerimizden haberdar olmak için abone olun