DİNLE

Girişimcilik Yandal Programı

Girişimcilik Yan Dal Onur Programı, son yıllarda işletme bilimi alanında oluşan kuramsal ve eylemli katkılardan yararlanarak öğrencilere belli düzeyde bir yapı ve yetenek kazandıracaktır. Program, öğrencilerin girişimcilik, şirket içi girişimcilik, inovasyon, teknoloji yönetimi alanlarındaki belli başlı düşünsel akımlar ve tartışmalar konusunda bilgi ve perspektif sahibi olmalarını sağlayacaktır. Öğrenciler, kuramsal derslerle birlikte kendilerini ilgili alanlarda hazırlayabilmeleri için iş dünyasıyla sıkı bir ilişki kuracaklardır. Programın belirleyici özelliklerinden biri, girişimcilik ve inovasyonun toplum içindeki işlevlerine yönelik yeni bakış açılarını da kuracak olmasıdır. Girişimcilik sosyal alanlarda ve devlet kurumlarında da aranan birer özelliktir.

Program Yükümlülükleri

Öğrenciler bu programa en erken lisans diploma programı seçimi yaptıkları dönemi izleyen dönemde başvurabilirler. Kabul için son dönem not ortalamasının (DNO) ve genel not ortalamasının (GNO) en az 2.72 olması ve başvurunun ilgili Fakülte Kurulu kararıyla kabul edilmesi gerekir.

Mezuniyet için gerekli kredi ve ders sayısı:

Ders Kategorisi AKTS Kredisi SU Kredisi En Az Ders
Zorunlu Dersler - 8 4
Çekirdek Dersler - 6 2

Alan Seçmeli Dersler

- 6 2
Total - 20 8

 

Zorunlu Dersler 

Dersin Kodu Dersin Adı AKTS Kredisi SU Kredisi Fakülte


MGMT 401


Strateji
6 3

YBF

MGMT 402 Girişimcilik 6 3 YBF

MGMT 495 

Girişimci Becerileri Çalıştayları I

2 1

YBF

MGMT 496

Girişimci Becerileri Çalıştayları II

2 1 YBF
         

 

Çekirdek Dersler

Öğrenciler aşağıda bulunan derslerden 2 ders almak zorundadırlar.

Dersin Kodu Dersin Adı AKTS Kredisi SU Kredisi Fakülte
FIN 407 Girişimcilik ve Girişim Sermayesi 3 6 YBF

MGMT 404

Teknoloji Yönetimi 3 6 YBF

MGMT 412

Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik

3 6 YBF

MGMT 413

Stratejik Inovasyon

3 6 YBF

MGMT 415

Girişimcilik ve Teknolojik Ticaretleştirme

3 6 YBF

MGMT 417

Strateji Uygulama

3 6 YBF

MGMT 420

Yeni Girişim ve İş planı Geliştirme

3 6 YBF

MKTG 301

Pazarlamaya Giriş

3 6 YBF

 

Alan Seçmeli Dersler

Öğrenciler aşağıda bulunan derslerden her fakülteden en fazla bir ders olmak üzere toplam 2 ders almak zorundadırlar.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin kredisi

Fakülte

ANTH 251

Global Şehrin Antropolojisi

 3

SSBF

ANTH 320

Maddi Kültür

 3

SSBF

CULT 222

Popüler Kültür ve Günlük Yaşam

3

SSBF

CULT 223

Tüketim, Yemek ve Kültür

3

SSBF

CULT 225

Reklam ve Kültür

3

SSBF

CULT 230

Medya Çalışmalarına Giriş

3

SSBF

CULT 355

Kent Mekanları ve Kültürleri

3

SSBF

CULT 360

Tüketim Toplumu ve Kültürleri

3

SSBF

CULT 391

Türkiye'de Kültür: Eleştirel Yaklaşımlar

3

SSBF

CULT 420

Bilim, Teknoloji ve Kültür

3

SSBF

ECON 346

Küresel Finans ve Çokuluslu Şirketleri

3

SSBF

ECON 347

Proje ve Altyapı Finansmanının Temelleri

3

SSBF

ECON 350

Finansal Kurumlar ve Piyasalar

3

SSBF

ECON 412

Rekabet ve Düzenleme

3

SSBF

ECON 492

Türkiye Ekonomisi Üzerine Seminerler

3

SSBF

ENS 205

Malzeme Bilimine Giriş

3

MDBF

ENS 207

Enerji Sistemlerine Giriş

3

MDBF

ENS 208

Endüstri Mühendisliğine Giriş

3

MDBF

ENS 209

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Katı Modellemeye Giriş

3

MDBF

ENS 301

Enerji Sistemleri ve Çevre

3

MDBF

ENS 302

Teknoloji ve Toplum

3

MDBF

FIN 301

Finansal Yönetim

3

YBF

HART 213

Fotoğraf ve Hareketli Görüntü Tarihi

3

SSBF

HART 293

Çağdaş Sanat

3

SSBF

HART 413

Türkiye'de Görsel Sanatlar

3

SSBF

HART 414

1960 Sonrası Türk Sanatı

3

SSBF

HART 432

45 Sonrası Amerikan Sanatı

3

SSBF

IE 303

Karar Ekonomisi

3

MDBF

IE 407

Yatırım Karar Verme

3

MDBF

IE 414

İmalat ve Dijitalizasyon Stratejileri

3

MDBF

LAW 401

Hukuk, İş İdaresi ve Toplum

3

SSBF

LAW 403

Uluslararası İş Hukuku

3

SSBF

MGMT 403

Uluslarası İşletme Yönetimi

3 YBF

MGMT 405

Türkiye'de Yönetim Ortamı

3

YBF

MGMT 414

Müzakere Becerileri

3 YBF

MGMT 418

Aile İşletmeleri Yönetiminin Temelleri

3 YBF

MGMT 419

Aile İşletmelerinde Yönetimin Devir edilmesi ve Süreklilik

3 YBF

NS 201

Canlılar Dünyası

3

MDBF

NS 206

Evrende Neler Var?: Samanyolu'nun İçinde

3

MDBF

NS 208

Genel Biyoteknoloji

3

MDBF

NS 210

Su: Fizik, Nanofizik, Kimya ve Jeopolitik

3

MDBF

NS 220

Önümüzdeki Yılda Dünya Enerji Görünümü

3

MDBF

NS 223

Çevre Bilimi

3

MDBF

OPIM 409

Proje Yönetimi

3 YBF

ORG 401

İnsan Kaynakları Yönetimi

3 YBF

PSY 405

Kültür ve Bilişsel Süreçler

3 SSBF

SOC 305

Şirketlerde Yönetişim ve Sosyal Sorumluluk

3 SSBF

SOC 444

Yeni Toplumsal Hareketler

3 SSBF

VA 310

Multimediayaya Giriş

3

SSBF

VA 315

Görsel Kültür

3 SSBF

VA 333

Web Siteleri için İçerik ve Tasarım

3

SSBF

VA 490

Tasarımcı olarak Meslek Pratiği

3

SSBF

VIS 308

Sanat ve Yönetimi

3

SSBF