DİNLE

Başvuru Süreci

Başvuru Süreci

Başvurunun değerlendirmeye alınabilmesi için aşağıdaki tüm belgelerin sağlanması gerekmektedir:

1. Online Başvuru Formu: Adaylar birden fazla programa başvurabilirler. 

2. Resmi Transkript: İlgili yükseköğretim kurumunun Öğrenci İşleri tarafından hazırlanmış, adayın aldığı tüm dersleri ve notlarını gösteren resmi belgenin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

3. 2 Adet Tavsiye Mektubu: Adayın İş Analitiği yüksek lisans düzeyinde bir eğitim sürecine uygunluğunu, hazırlığını ve motivasyonunu değerlendirebilecek iki ayrı kişiden referans mektubu alınmalıdır. Sistem üzerinden referans alınamaması durumunda kapalı zarf içinde ve ıslak imzalı bir şekilde sunulmak üzere iletilebilir. Tavsiye (Referans) Mektubu Formu’nu yüklemek için tıklayınız.

4. 1 Adet Vesikalık Fotoğraf

5. Resmi GMAT/GRE ve ALES puanları: Aşağıdaki sınavlardan birinin alınması gereklidir. Ayrıntılı bilgi için lütfen www.mba.com adresine bakınız. (Aşağıda sağlanması gereken asgari puanları ve geçerlilik süreleri belirtilen belgelerden herhangi biri sunulmalıdır. Bu belgelerin başvuru sırasında fotokopileri/taranmış versiyonları kabul edilmekle birlikte, kayıt sırasında orijinalleri istenecektir.)

GMAT ALES GRE(Q) Yeni
600 82 157

Not: Bu sınavların geçerlilik süreleri şöyledir: ALES, e-ALES, GRE ve GMAT 5 yıl.

6. İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuç Belgesi: Adaylar sonuçların 7100 numaralı kuruma gönderilmesini talep etmelidirler.

Sabancı Üniversitesinin öğrenim dili İngilizce olduğundan aşağıda asgari puanları ve geçerlilik süreleri belirtilen İngilizce sınav sonuç belgelerinden herhangi biri sunulmalıdır. Bu belgelerin başvuru sırasında fotokopileri/taranmış versiyonları kabul edilmekle birlikte, kayıt sırasında orijinalleri istenecektir.

 

TOEFL*        IBT

UDS,KPDS, YDS, e-YDS, YÖKDİL

CPE*

CAE*

PTE*

 MScBA

83

69

C

B

56

IELTS kabul edilmemektedir.

Bu sınavların geçerlilik süreleri şöyledir: TOEFL ve PTE 2 yıl; CEA ve CPE 3 yıl; e-YDS, YDS, KPDS ve ÜDS 5 yıl.

Başvuru sırasında İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuç Belgesi'ni temin edemeyen adaylar (diğer tüm koşulları sağlayarak) programa kabul edildikleri takdirde, Sabancı Üniversitesi İngilizce Dil Ölçme Sınavı'nda (ELAE-English Language Assessment Exam) yeterli başarıyı göstermeleri koşulu ile kabul edilirler. Sınavda başarısız olan veya sınava katılmayan adayların, lisansüstü programa devam edebilmek için İngilizce hazırlık sınıfını başarı ile tamamlamaları gerekir. İngilizce hazırlık sınıfında başarısız olmaları durumunda, lisansüstü programa kayıt hakkını kaybederler.

Sabancı Üniversitesi mezunları, mezuniyetlerini takiben 2 yıl içinde (mezuniyetten itibaren, programa kayıt tarihinde 2 yıl dolmamış olmalı) Sabancı Üniversitesi lisansüstü programlarına başvurdukları ve kabul edildikleri takdirde, İngilizce Yeterlilikten muaf tutulurlar.

(*) TOEFL IBT, PTE Akademik, CAE ve CPE gibi uluslararası yabancı dil sınavlarından birine Türkiye’de girilmesi halinde; sınavın devlet üniversitelerine ait binalarda yapılması şartı bulunmaktadır. (ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi 6. madde 3. fıkra d bendine göre)

7. Kişisel ve Profesyonel Amaçları Anlatan Niyet Mektubu

Adayların 3 sayfayı aşmayacak şekilde neden İş Analitiği Yüksek Lisans Programına katılmak istediklerini, ilgilendikleri araştırma konularını ve mezuniyet sonrası planlarını anlatan bir niyet mektubu yazmaları gerekmektedir.

8. Özgeçmiş

Adayların eğitim ve iş tecrübesi geçmişlerini, aldıkları ödül ve bursları ve başvurularının değerlendirmesine katkıda bulunacağını düşündükleri diğer bilgileri aktaran bir özgeçmiş göndermeleri gerekmektedir. Özgeçmişin ilk sayfasında adayın posta ve e-posta adresi, telefon ve faks (varsa) numaraları bulunmalıdır.

9. Diğer Gereklilikler :

  • Yüksek lisans programlarına başvuru için lisans derecesi gerekmektedir. Doktora programlarına ise lisans ya da yüksek lisans derecesi ile başvuru yapılabilir.
  • Halen bir yükseköğrenim programına kayıtlı adayların öğrenimlerini en geç, başvuru yaptıkları dönemin üniversiteye ilk kayıtları için ilân edilen süre sonuna kadar tamamlamaları gerekmektedir.

Programla ilgili sorularınız için: didem.kocaer@sabanciuniv.edu adresine mail gönderebilirsiniz.

Telefon: +90 216 483 96 71

Şimdi Başvur
Son Başvuru Tarihleri