DİNLE

Başvuru Süreci

Başvuru Süreci iki adımdan oluşmaktadır:

1) Elektronik Başvuru Formunun Doldurulması: Adaylar birden fazla programa başvurabilirler. Elektronik başvuru formuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 • Resmi Transkript: İlgili yükseköğretim kurumunun Öğrenci İşleri tarafından hazırlanmış, adayın aldığı tüm dersleri ve notlarını gösteren resmi belgenin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
  2 Adet Referans Mektubu: Online başvuru sistemine yüklenmelidir. Referans mektubu için, online başvurunuzu tamamladığınızda "Recommenders" kısmına kayıt edilen kişilerin e-mail adreslerine sistem tarafından link gönderilir. Kişiler bu e-maildeki linke tıklayarak referans yazmalıdır. Referans mektubu örneği için tıklayınız
 • 1 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Resmi GMAT/GRE ve ALES puanları: Aşağıdaki sınavlardan birinin alınması gereklidir. Ayrıntılı bilgi için lütfen www.mba.com adresine bakınız. (Aşağıda sağlanması gereken asgari puanları ve geçerlilik süreleri belirtilen belgelerden herhangi biri sunulmalıdır. Bu belgelerin başvuru sırasında fotokopileri/taranmış versiyonları kabul edilmekle birlikte, kayıt sırasında orijinalleri istenecektir.)

 

Program /SINAV

GMAT GRE(Q)

ALES

MScBA

600 157

82

 

GMAT : En az 600 puan veya,

ALES, e-ALES: Eşit Ağırlıklı en az 82 puan veya,

GRE : Sayısal en az 157 puan (Quantitative)

Not: Bu sınavların geçerlilik süreleri şöyledir: ALES, e-ALES, GRE ve GMAT 5 yıl.

GMAT/GRE ve TOEFL testlerinin gönderimi için kurum kodumuz 7100'dür.

 

 • İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuç Belgesi: Sabancı Üniversitesinin öğrenim dili İngilizce olduğundan aşağıda asgari puanları ve geçerlilik süreleri belirtilen İngilizce sınav sonuç belgelerinden herhangi biri sunulmalıdır. Bu belgelerin başvuru sırasında fotokopileri/taranmış versiyonları kabul edilmekle birlikte, kayıt sırasında orijinalleri istenecektir.

Program /SINAV

TOEFL IBT* UDS, KPDS, YDS, e-YDS, YÖKDİL* CPE* CAE*

PTE*

MScBA

83 69 C B

56

 

IELTS kabul edilmemektedir.

*Bu sınavların geçerlilik süreleri şöyledir: TOEFL ve PTE 2 yıl; CEA ve CPE 3 yıl; e-YDS, YDS, KPDS ve ÜDS 5 yıl.

*Başvuru sırasında İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuç Belgesi'ni temin edemeyen adaylar (diğer tüm koşulları sağlayarak) programa kabul edildikleri takdirde, Sabancı Üniversitesi İngilizce Dil Ölçme Sınavı'nda (ELAE-English Language Assessment Exam) yeterli başarıyı göstermeleri koşulu ile kabul edilirler. Sınavda başarısız olan veya sınava katılmayan adayların, lisansüstü programa devam edebilmek için İngilizce hazırlık sınıfını başarı ile tamamlamaları gerekir. İngilizce hazırlık sınıfında başarısız olmaları durumunda, lisansüstü programa kayıt hakkını kaybederler.

*Sabancı Üniversitesi mezunları, mezuniyetlerini takiben 2 yıl içinde (mezuniyetten itibaren, programa kayıt tarihinde 2 yıl dolmamış olmalı) Sabancı Üniversitesi lisansüstü programlarına başvurdukları ve kabul edildikleri takdirde, İngilizce Yeterlilikten muaf tutulurlar.

(*) TOEFL IBT, PTE Akademik, CAE ve CPE gibi uluslararası yabancı dil sınavlarından birine Türkiye’de girilmesi halinde; sınavın devlet üniversitelerine ait binalarda yapılması şartı bulunmaktadır. (ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi 6. madde 3. fıkra d bendine göre)

 • Kişisel ve Profesyonel Amaçları Anlatan Niyet Mektubu: Adayların 3 sayfayı aşmayacak şekilde neden İş Analitiği Yüksek Lisans Programına katılmak istediklerini, ilgilendikleri araştırma konularını ve mezuniyet sonrası planlarını anlatan bir niyet mektubu yazmaları gerekmektedir.
 • Özgeçmiş: Adayların eğitim ve iş tecrübesi geçmişlerini, aldıkları ödül ve bursları ve başvurularının değerlendirmesine katkıda bulunacağını düşündükleri diğer bilgileri aktaran bir özgeçmiş göndermeleri gerekmektedir. Özgeçmişin ilk sayfasında adayın posta ve e-posta adresi, telefon ve faks (varsa) numaraları bulunmalıdır.
 • Lisans mezuniyet belgesi/diploması: Lisans derecesini tamamlamış adaylardan diploma fotokopisi veya mezuniyet belgesi, lisans eğitimi devam eden adaylardan mezun olabilir belgesi.

Diğer Gereklilikler :

 • Yüksek lisans programlarına başvuru için lisans derecesi gerekmektedir. Doktora programlarına ise lisans ya da yüksek lisans derecesi ile başvuru yapılabilir.
 • Halen bir yükseköğrenim programına kayıtlı adayların öğrenimlerini en geç, başvuru yaptıkları dönemin üniversiteye ilk kayıtları için ilân edilen süre sonuna kadar tamamlamaları gerekmektedir.

 

2) Mülakat süreci :  Başvuru koşullarını sağlayan tüm adaylar, mülakata alınmaktadır. Bazı özel durumlarda geçerli sınav sonuç belgeleri eksik olan adaylar da mülakata çağrılabilmektedir. Örneğin, geçerlilik süresi dolmuş ama yüksek puanlı bir dil sınavı sonuç belgesi olan veya İngilizce eğitim yapan bir üniversiteden mezun bir aday yeni sınav sonuç belgesi elimize ulaşmadan da mülakata çağrılabilir.

Programla ilgili sorularınız için: Didem Kocaer  didem.kocaer@sabanciuniv.edu ile iletişime geçmenizi rica ederiz. 

Telefon: +90 216 483 96 71

Şimdi Başvur
Son Başvuru Tarihleri