DİNLE

Öğretim Programı

Yönetim Bilimleri Lisans Programı olarak, günümüzün hızla değişen şartlarına uygun olabilmek için, programımızın omurgasını temel yönetim becerilerinin üzerine oturttuk. Programımızın en önemli özelliklerinden birisi de, öğrencilerin yeni trend ve farklı, ilgilerini çeken alanlara yoğunlaşabilmelerini sağlayabilmek için program tasarımında zorunlu alınması gereken ders sayısını küçük tutarak serbest seçmeli olarak alınabilecek ders sayısının mümkün olduğunca yüksek tutulmasıdır.

Yönetim Bilimleri Lisans Programı öğrencileri için mezuniyet koşullarına ulaşmak için tıklayınız

Tavsiye edilen Örnek Ders Programı için tıklayınız.

Program Eğitim Amaçları
Öğrenim Çıktıları