DİNLE

Başvuru Süreci

Eksiksiz başvurular öncelikle Doktora Komitesi ve sonrasında adayın ilgilendiği alanın öğretim üyeleri tarafından incelenir. Doktora Komitesi Yönetim Bilimleri Enstitüsü’nün belirlediği başvuru koşullarının asgarisinin sağlanıp sağlanmadığını ve fakültede adayın ilgilendiği alanda doktora danışmanı olup olmadığını tespit eder. Son değerlendirme için en güçlü adaylar seçilmiş öğretim üyeleri tarafından şahsen veya mümkün değilse telefonla mülakata alınır. Kesin kabul, Yönetim Bilimleri Enstitüsü yönetiminin Doktora Komitesi’nin önerilerini onaylaması ile gerçekleşir ve karar adaylara duyurulur.

Başvuru Koşulları
Şimdi Başvurmak İçin
Başvuru Tarihleri