DİNLE

Başvuru Süreci

Eksiksiz başvurular öncelikle Doktora Komitesi ve sonrasında adayın ilgilendiği alanın öğretim üyeleri tarafından incelenir. Doktora Komitesi başvuru koşullarının asgarisinin sağlanıp sağlanmadığını ve fakültede adayın ilgilendiği alanda doktora danışmanı olup olmadığını tespit eder. Son değerlendirme için en kuvvetli görünen adaylar bir komite tarafından şahsen veya mümkün değilse telefonla mülakata alınır. Kesin kabul, Komite'nin önerilerinin ilgili Enstitü tarafından onaylanması ile gerçekleşir ve adaylara duyurulur.

Başvuru Koşulları
Şimdi Başvurmak İçin
Son Başvuru Tarihi