DİNLE

Uzmanlık Alanları

Doktora Programı dört uzmanlık alanı sunmaktadır:

Yönetim ve Organizasyon
İş Analitiği ve Operasyon Yönetimi
Finans
Eylem Araştırması (EA)

 

Doktora Yükümlülükleri:

Doktora programında kredili dersleri tamamlama süresi: (isteğe bağlı yaz dönemi hariç):

Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için en çok 4 dönem,
Lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için ise 6 dönemdir.

Doktora programını tamamlama süresi:

Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için 8 dönem,
Lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için ise 10 dönemdir.

Doktora yeterlik sınavında basarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalısmasını, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için 8, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için ise 10 dönem sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen öğrenciye tezini jüri önünde savunması için enstitü yönetim kurulu tarafından en fazla 4 dönem ek süre verilebilir.

Sunulan dört uzmanlık alanından birinde öğrenim gören öğrenciler, aşağıda belirtilen ders koşullarını yerine getirerek derslerini iki yıl içinde tamamlayabilirler.


Y. LİSANS DERECESİ İLE DOKTORA PROGRAMI    

  Ders Sayısı SU Kredisi ECTS
Zorunlu Dersler 6 3 41
Çekirdek Alan Dersler 4 12 40
Seçmeli Dersler 5 15 30
Toplam 15 30 111

 

 


LİSANS DERECESİ İLE DOKTORA PROGRAMI    

  Ders Sayısı SU Kredisi ECTS
Zorunlu Dersler 6 3 41
Çekirdek Alan Dersler 6 18 54
Seçmeli Dersler 8 24 55
Toplam 20 45 150