DİNLE

Öğrenci Profili

Aşağıdaki tablolar PMBA 2020 Sınıfının profesyonel ve kişisel profillerini göstermektedir.  PMBA sınıfları önemli yönetim deneyimi ve kariyer ve lisans eğitimi açısından çeşitliliğe sahip öğrencilerden oluşturulmaktadır.

Pozisyon Dağılımı
 

40% Uzman
26% Müdür
15% Müdür Yardımcısı
11% Mühendis
8% Diğer

Cinsiyet
 

43% Kadın
57% Erkek

Üniversite Ana Bilim Dalı
 

70% Mühendislik
21% Ekonomi / İşletme / Finans
6% BeşeriBilimler
4% Sosyal Bilimler

Ortalama İş Deneyimi

 

5  Yıl

Üniversite
 

17% İTÜ
17% Yıldız Teknik Üniversitesi 
8% Boğaziçi Üniversitesi 
6% Marmara Üniversitesi
6% ODTÜ
6% Yeditepe Üniversitesi
4% Koç Üniversitesi 
4% Doğuş Üniversitesi  
4% Kocaeli Üniversitesi
%30 Diğer