DİNLE

Öğrenci Profili

Aşağıdaki tablolar PMBA 2021 Sınıfının profesyonel ve kişisel profillerini göstermektedir.  PMBA sınıfları önemli yönetim deneyimi ve kariyer ve lisans eğitimi açısından çeşitliliğe sahip öğrencilerden oluşturulmaktadır.

Pozisyon Dağılımı
 

35% Uzman
25% Müdür
15% Mühendis
6% Müdür Yardımcısı
4% Analistçi
15% Diğer

Cinsiyet
 

49% Kadın
51% Erkek

Üniversite Ana Bilim Dalı
 

80% Mühendislik
10% Ekonomi / İşletme / Finans
6% Sosyal Bilimleri
4% Beşeri Bilimler

Ortalama İş Deneyimi

 

4.5  Yıl

Üniversite
 

16% İTÜ
9% Boğaziçi Üniversitesi
9% Marmara Üniversitesi 
9% Sabancı Üniversitesi
7% ODTÜ
7% Yıldız Teknik Üniversitesi
5% Bilkent Üniversitesi 
5% Koç Üniversitesi  
%33 Diğer