Ana içeriğe atla

Eylem Araştırması ve Dönüşüm Tezsiz Yüksek Lisans Programı (mART)

Dünya, şirketlerin ve kurumların oyunun kurallarını değiştiren zorluklarla karşı karşıya kaldıkları büyük bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçiyor. İletişim ve iş birliğini kolaylaştıran internet ve sosyal medya, yapay zeka teknolojileri, sanal gerçeklik, uzayda yolculuk gibi fırsatlar ve iklim değişikliği, gıda krizleri, salgın hastalıklar gibi tehditler, bireyleri ve kurumları çevik ve yenilikçi çözümler bulmaya itiyor. Bu değişim ve dönüşümler daha bütüncül, katılımcı, eşitlikçi, sürdürülebilir bir iş birliği ve bilgi üretme yaklaşımını gerekli kılıyor.

Eylem araştırması (AR), değişim ve dönüşüm odaklı aktif, katılımcı ve demokratik yapısıyla dönüşüm süreçleri için ideal bir araştırma yöntemi olarak öne çıkıyor. AR, pratik ve pragmatik eylem bilgisi geliştirmeyi ve dönüşüm süreçlerini ve kalıplarını değiştirerek anlamamıza yardımcı olacak yeni bilgiler üretmeyi, sorgulamayı ilerletmeyi ve alana anında fayda sağlayan bir metodoloji olarak öne çıkmaktadır. Bu minvalde mART, önümüzdeki dönemde kaçınılmaz olarak karşı karşıya kalınacak değişim ve dönüşüm süreçlerini etkin bir şekilde yönetebilen liderler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Misyonunu 'Farklı disiplinlerden beslenerek toplumsal ve kurumsal dönüşüme katkıda bulunmak' olarak tanımlayan mART, eylem araştırmasını bir dönüşüm yönetim aracı olarak ele alarak iş dünyasında giderek artan dönüşümsel ihtiyaçları karşılamayı hedeflemektedir. Bu dönüşümler yeni bilgiye ve yeni bir liderlik tipine ihtiyaç duyar. Bu liderlerin vizyon, anlam ve amaç üretmenin yanı sıra değişim araçları ve mekanizmaları oluşturması gerekir. AR yaklaşımları ve yöntemleri bu ihtiyaca cevap vermektedir.

Duyuru ve etkinliklerimizden haberdar olmak için abone olun