Ana içeriğe atla

Merkez ve Forumlar

Center of Excellence in Finance (CEF), akademi, finans sektörü ve reel sektör arasında köprü olmak amacıyla kurulmuştur. Akademisyenler, finans piyasası aktörleri ve yatırımcıları bir araya getirip temel bilgileri gerçek hayatta da kullanılabilir uygulamalara dönüştürür.

CEF, AACSB akreditasyonuna sahip ve Times Higher Education tarafından dünyanın 50 yaşın altındaki en iyi üniversiteleri sıralamasında ilk 13 okul arasında yer alarak listeye Türkiye’den ilk sırada giriş yapan Sabancı Üniversitesi’ne bağlı bir merkezdir.

Akademi, endüstri ve politika belirleyici kurumlar arasındaki diyaloğa aracılık eden CEF’in Danışma Kurulu da bu üç çevreden gelen dünya çapında tanınırlığa sahip isimlerden oluşmaktadır.

Daha Fazla bilgi için :https://cef.sabanciuniv.edu/

Kurumsal Yönetim Forumu (CGFT) 1 Mart 2003 tarihinde Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) ve Sabancı Üniversitesinin ortak çabasıyla kurulmuş ve 2004 yılı sonuna kadar ortak bir girişim olarak devam etmiştir. Bu dönem boyunca Forum'un da katkılarıyla "Kurumsal Yönetim" konusu Türkiye'nin gündeminde giderek önemli bir yer almıştır.

 Forum'un kuruluş tüzüğünde yer alan farkındalık yaratma misyonu büyük ölçüde gerçekleşmiştir. 2005 yılı başından itibaren Sabancı Üniversitesi'nin "Kurumsal Yönetim" alanında an fazla katma değeri bilimsel çalışmalar yoluyla üretebileceğinden hareketle Forum'un çalışmaları bilgi üretme üzerine yoğunlaşmıştır.

 "CGFT" bugün disiplinler arası bir akademik girişim olarak Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Daha detaylı bilgi için: https://cgft.sabanciuniv.edu/

TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu (REF), Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) ve Sabancı Üniversitesi ortak girişimleri ile Mart 2003 yılında kurulmuş bir araştırma merkezidir.

Amacımız, genel olarak küreselleşme, özel olarak da Avrupa Birliği ile bütünleşme sürecinde uluslararası piyasalarda Türk özel sektörünün kalıcı bir pazar payı elde edebilmesi için gerekli rekabet gücü, inovasyon ve teknoloji yönetimi, ve kıyaslama çalışmalarını yapmaktır.

Faaliyetlerimizi 3 ana kategoride toplayabiliriz;

  • Araştırma faaliyetleri
  • Bilgi yayılımı faaliyetleri
  • İşbirlikleri

Daha detaylı bilgi için: https://ref.sabanciuniv.edu/tr

İnovasyona dayalı fikirlerini hayata geçirmeye çalışan girişimcilerin ihtiyaç duydukları destekleri sağlayan, bu alanda hem araştırma hem eğitim faaliyetleri ile Türkiye’nin lider üniversitesi olan Sabancı Üniversitesi'ni destekler.

SÜ Girişimcilik Kurulu üniversitenin kurulduğu günden beri yürütülmekte olan faaliyetlerin toplandığı bir “şemsiye” yapı olarak faaliyete 2013’de başladı ama 1999’dan beri yaptıklarımız sonucunda

2012 yılında ilk defa verilen Yılın En Girişimci ve Yenilikçi Üniversitesi Ödülü’nü kazandık.
2013 ve 2014 yıllarında Türkiye'nin En "Girişimci ve Yenilikçi" vakıf üniversitesi seçildik.
2015 Yılında tekrar "Türkiye’nin En Girişimci ve Yenilikçi Üniversitesi" olduk.
YENİLİKLER yapmaya devam ediyoruz...

Daha fazla bilgi için :http://www.inovent.com.tr/