Ana içeriğe atla

Programa Bakış

Birlikte dönüştürmek...

Dünya, şirketlerin ve kurumların oyunun kurallarını değiştiren zorluklarla karşı karşıya kaldıkları büyük bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçiyor. İletişim ve iş birliğini kolaylaştıran internet ve sosyal medya, yapay zeka teknolojileri, sanal gerçeklik, uzayda yolculuk gibi fırsatlar ve iklim değişikliği, gıda krizleri, salgın hastalıklar gibi tehditler, bireyleri ve kurumları çevik ve yenilikçi çözümler bulmaya itiyor. Bu değişim ve dönüşümler daha bütüncül, katılımcı, eşitlikçi, sürdürülebilir bir iş birliği ve bilgi üretme yaklaşımını gerekli kılıyor.

Bu minvalde mART, önümüzdeki dönemde kaçınılmaz olarak karşı karşıya kalınacak değişim ve dönüşüm süreçlerini etkin bir şekilde yönetebilen liderler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Program, temel yetkinlik olarak, birlikte ortak akıl üretme, karar verme, iş yapma ve çözüm bulma, ortak çıkar formülü oluşturma, iş birliği avantajı geliştirme, takım kurma ve yönetme, yerinden ve birlikte yönetilen yapılar kurma ve yönetme yetilerini liderlerde geliştirmeyi hedeflemektedir.

Misyonunu 'Farklı disiplinlerden beslenerek toplumsal ve kurumsal dönüşüme katkıda bulunmak' olarak tanımlayan mART, eylem araştırmasını bir dönüşüm yönetim aracı olarak ele alarak iş dünyasında giderek artan dönüşümsel ihtiyaçları karşılamayı hedeflemektedir. Bu dönüşümler yeni bilgiye ve yeni bir liderlik tipine ihtiyaç duyar. Bu liderlerin vizyon, anlam ve amaç üretmenin yanı sıra değişim araçları ve mekanizmaları oluşturması gerekir. AR yaklaşımları ve yöntemleri bu ihtiyaca cevap vermektedir.

Program çerçevesinde katılımcılar kendi şirketlerinde veya başka bir şirkette örgütsel gelişim/dönüşüm konularında bir eylem araştırması projesi oluşturup, yürütecek ve proje hakkında bir makale yazacaklardır. Proje tüm derslerle bütünleşmiş bir şekilde yürütülecektir. Bu sayede katılımcıların gerçek organizasyonel zorlukları çözmede uygulamalı deneyim kazanması sağlanacaktır.

Program katılımcılara küresel bir bakış açısı sağlamak için uluslararası platformda AR üzerinde çalışan kurum ve akademisyenler ile iş birliği geliştirmelerine olanak verecektir.

Programın hedef kitlesi

  • Program en az lisans mezunu, orta-üst düzey yöneticilere ve o pozisyonların yedeklerine yöneliktir.

Program hedefleri

  • Türkiye'de ve dünyada belirsizliğin arttığı ve öngörülebilirliğin azaldığı bir dönemde yeni yönetim araçlarını benimseyebilen, uygulayabilen ve tasarlayabilen değişim yönetimi liderleri yetiştirmek,
  • Katılımcıların gerçek organizasyonel zorlukları çözmede uygulamalı deneyim kazanmasını sağlamak,
  • Türkiye'de yürütülen AR projelerinin akademik boyutunu desteklemek ve geliştirmek için katılımcıların kapasitesini artırmak,
  • Katılımcılara küresel bir bakış açısı sağlamak için uluslararası platformda AR üzerinde çalışan kurum ve akademisyenler ile iş birliği geliştirmek.

Duyuru ve etkinliklerimizden haberdar olmak için abone olun

CAPTCHA