Ana içeriğe atla

Öğretim Programı

Misyonunu 'Farklı disiplinlerden beslenerek toplumsal ve kurumsal dönüşüme katkıda bulunmak' olarak tanımlayan mART, eylem araştırmasını bir dönüşüm yönetim aracı olarak ele alarak iş dünyasında giderek artan dönüşümsel ihtiyaçları karşılamayı hedeflemektedir. 12 ay süren bir tezsiz yüksek lisans programıdır. Eğitim dili İngilizcedir. Dersler genel olarak hafta içi akşamları 18:30-22:00 arası ve Cumartesi gündüz yapılmaktadır.

mART dersleri, bir Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi liderliğinde, QNB Finansbank'tan Ömer Aras, Vodafone'dan Hasan Süel gibi üst düzey yöneticiler, Boston Consulting Group (BCG) ve ACM Agile gibi danışmanlık şirketleri ve Erasmus Üniversitesi gibi uluslararası aktör ve ortaklarla yapılan işbirlikleriyle yürütülmektedir. Program, katılımcıların canlı vaka niteliğinde projeler içinde aktif bulunmalarını gerektirecek bir pedagoji benimser.

Yurtdışı Çalışma Gezisi*

mART kapsamında katılımcılar programın yurtdışında Eylem Araştırması üzerine çalışmalar yapan partner kurumları ziyaret ederek, kurumla ortak çalışmalar yürütmektedirler. Bu yılki Yurtdışı Çalışma Gezisi'nin, 15-20 Mayıs 2023 tarihleri arasında, dünyadaki en eski (65 yıllık) lider geliştirme programı olan AFF Norveç ev sahipliğinde gerçekleşmesi planlanmaktadır. Norveç'in en büyük liderlik ve organizasyonel gelişim danışmanlığı firması olan ve the Norwegian School of Economics (NHH) ile iş birliği içinde çalışmalar yürüten AFF, Financial Times Executive Education Open Programmes ve Executive Education Custom Programmes sıralamalarında ilk elli arasında yer almaktadır. Gezi kapsamında East Office of Norway, NHH, Jotun, Deloitte gibi kurumlarla görüşülerek ve ortak çalıştaylar yapılarak liderlik, dönüşüm ve eylem araştırması gibi konularda çalışmalar yapılması planlanmaktadır.

*Yurtdışı Çalışma Gezisi gönüllü bir gezi olup, program ücretinin dışında fiyatlandırılmaktadır.

Öğretim Programı

Kapsamlı eylem araştırması yöntemleri, hipotezleri test etmek veya organizasyonel müdahaleleri değerlendirmek için organizasyonel sorunları teşhis etmek için kullanılabilir. Bu ders, öğrencilerin organizasyonlardaki çalışmalarında eylem araştırması projeleri yürütme yeteneklerine sahip kritik bilgi üreticileri haline gelmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu derste, karar vermemizi incelemek ve geliştirmek için en yeni oyunları, deneyleri, simülasyonları ve vaka çalışmalarını kullanacağız.Kararlarınızın kalitesini nasıl iyileştireceğinizi ve başkalarının davranışlarını tahmin etme ve etkileme yeteneğinizi nasıl geliştireceğinizi öğreneceksiniz. Yöneticiler,
tüketiciler, yatırımcılar ve müzakereciler tahmin edilebilir hatalar yapar. Bu nedenle, karar verme psikolojisini anlamak, her iş ortamında, hatta kişisel yaşamınızda bile size benzersiz bir avantaj sağlayabilir.

Ders, İçeriden Öğrenen Eylem Araştırmacılarının karşılaştığı zorlukları araştırır: Kişinin organizasyon sisteminde bir akademisyen-uygulayıcı-araştırmacı olmasını inceler ve araştırarak, danışmanlık uygulamasının altında yatan değerlere ve bir danışman için gerekli becerilere odaklanır. Sözleşme yapmak, müşteri kapasitesini geliştirmek ve değişim sürecindeki planlanmamış olayları yönetmek gibi konuları inceler.

Dersin amacı yöneticilere, proje yöneticilerine, çevik uygulayıcılara ve diğer liderlere popüler çevik yöntemlere, çevik yaklaşımın kültürle ilişkisine, örgütsel değişimin nasıl başarılı olacağı ve geleneksel gelişimden dönüşüm gerçekleştiren bir kuruluşun nasıl destekleneceği hakkında geniş bir anlayış sağlamaktır.

Ders eylem araştırmasının (EA) tarihini ve farklı EA yaklaşımlarını ele alacaktır. Günümüzde diyalog ve tartışma geleneğine sahip uluslararası bir EA topluluğu mevcuttur. Bu ders, önde gelen EA araştırmacılarının literatüre yaptıkları teorik katkıları ele alacaktır. Katılımcı EA; Sosyo-Teknik Sistem Düşüncesi; İskandinav (Diyalojik) EA; Güney (Özgürleştirici) EA; İşbirlikçi Sorgulama; Takdir Eden Sorgulama; Eğitimsel EA gibi farklı EA yaklaşımlarıyla ilgili vakalar ve temel literatür ele alınacaktır.

Bu ders, işgücünü yönetmekle ilgili faaliyetlere alternatif bir bakış açısı sunar. Öğrencilerin insan kaynakları yönetimi teknikleri hakkında temel bir anlayışa sahip olduklarını varsayarak, çağdaş işyerinin oluşturduğu bulmacayı ele almaya çalışır. Ders, esas olarak, kuruluşların işlerini yapan insanları yönetmekle ilgili faaliyetlere odaklanır. İşyerinde işgücü organizasyonu ve dönüşümü, etki eden ulusal ve uluslararası (makro) faktörler, örgütsel (mezo) faktörler ve bireysel ve ekip dinamikleri (mikro)
arasındaki karşılıklı ilişkileri yakalayan bir çerçeve benimseyerek günümüzün karmaşıklıklarıyla boğuşmaya yardımcı olur. Bu teknikler, öğrenmeyi, yetenek yönetimini, sınırsız iş gücünü, iş yeri dinamiklerini bütünleştirmeyi, yapay zekayı ve geleceği, sanal iş gücünü, yansımaları ve gelecekteki yönlendirmeleri içerir. Bu dönüşümler bir eylem araştırması oryantasyonuyla daha iyi anlaşılabilir.

Bu ders, öğrencileri strateji ve iş modeli, bunların nasıl değiştirilebileceği ve yenilenebileceği hakkında bilgi ile donatacaktır. Ders, strateji ve iş modelinin nasıl dönüştürülebileceğini araştırır. Dönüşüm sürecinden sonra sistem ayrıca nasıl sınıflandırılabileceğine ve ölçülebileceğine de bakacaktır.

Bu ders, kuruluşların geleneksel olarak maliyet odaklı tedarik zincirlerinin değer üreten tedarik zincirlerine dönüşümünü nasıl başarılı bir şekilde yönetebileceklerine odaklanır. Ana temalar arasında tedarik zincirinin iş hedefleriyle uyumlu hale getirilmesi, tedarik zinciri riski ve esneklik yönetimi, karmaşıklık yönetimi, stratejik ortaklıklar ve iş birlikleri geliştirme, açık inovasyon, sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi ve tedarik zinciri dijitalizasyonu yer alıyor. Bu tedarik zinciri dönüşümleri, eylem araştırmasının ne kadar alakalı olduğunun prototipik örnekleri olarak değerlendirilir.

Ders, katılımcıların örgütsel dönüşüme liderlik etme ve bunlara katılma konusundaki anlayışlarını destekleyecek ve bunu iyi bir şekilde uygulamalarına yardımcı olacaktır. Onlara neyi, ne zaman ve hangi sırayla yapmaları ve yapmamaları gerektiğini söyleyecektir. Ders özellikle şu konulara odaklanacaktır: Dönüşümün Tanımlanması; son durum ve süreç, Dönüşüm için temel bileşenleri, altyapıyı ve kaynakları organize etme ve uyumlu hale getirme, paydaşlara liderlik etme ve yönetme, delegelerin işletmelerinin mevcut durumunu değerlendirmeleri ve dönüşümü planlamaları için bir metodoloji, yaygın hatalar ve vaka çalışmaları.

Şirketlerin sürdürülebilir başarısı, çevreyi kendi lehlerine şekillendirmelerine ve aleyhlerine gelişebilecek durumların önlenmesine bağlıdır.Bu nedenle şirketin geleceğini şekillendirecek dış paydaşlarla sürdürülecek ilişkiler stratejik bir temele oturtulmalıdır. Paydaşların zihin haritasını anlamak, güven ve inanılırlık kazanmak güçlü itibarı getirecektir. Başarılı bir şekilde yapıldığında stratejik iletişim, güvenilir,saygın ve olumlu bir algı oluşturarak karar alıcıları şirket çıkarları doğrultusunda etkileme gücüne sahiptir. Paydaşların zihin haritasını belirleme ve anlama, algılama ve ikna, stratejik bir iletişim planı oluşturmaya yol açacaktır.Gelişmekte olan bir iletişim kolu, bunu dijital kanallar aracılığıyla yapmaktır. daha fazla etki getirmek. Stratejik iletişim için dijital kanalların neden ve nasıl kullanılacağı tartışılacaktır. Bu aynı zamanda platform organizasyonlarının neye benzediğini, neyi farklı yaptıklarını ve nasıl yaptıklarını analiz etme fırsatı verecektir.

Uyuşmazlıklar, çıkarların, ihtiyaçların, normların ve değerlerin çatışması sonucu ortaya çıkan ve hayatımızın kaçınılmaz bir parçası olan unsurlardır.Uyuşmazlıklara kaçınma veya şiddet içeren yollarla yaklaşmak hem maliyetli olabilir hem de yaşamlarımız üzerinde ciddi etkiler bırakabilir.Bu nedenle,sürdürülebilir sonuçlara ulaşmak için uyuşmazlıkları şiddet içermeyen ve yapıcı yöntemler kullanarak çözmek son derece önemlidir. Bu ders, müzakere, arabuluculuk ve kolaylaştırma gibi alternatif uyuşmazlık çözme yöntemlerinin temel kavramlarını ve uygulamalarını inceleyecektir. Kişiler arası,gruplar arası ve uluslararası dahil olmak üzere çeşitli düzeylerde uyuşmazlık çözümü uygulamalarına odaklanacaktır.

Öğrenciler kendi şirketlerinde veya başka bir şirkette örgütsel gelişim/dönüşüm konularında bir eylem araştırması projesi oluşturup, yürütecek ve proje hakkında bir rapor yazacaklardır.

Sektörde yaşanan dijital dönüşüm, siber ve fiziksel sistemler arasındaki sınırların ortadan kalkmasına ve aralarında sinerji oluşmasına yol açmaktadır. Firmalarının rekabet gücünü korumak ve geliştirmek için karar alıcıların bu dönüşümü ilerleten teknolojileri, yaklaşımları ve en iyi uygulamaları bilmesi gerekir. Dijital dönüşüm, diğer operasyonel öncelikler (maliyet, kalite, esneklik ve teslimat) arasında küresel rekabet ortamında inovasyonun rolünün tanınmasına da yardımcı oldu. Bu kurs, bu tür konulara, vakalara ve en iyi uygulamalara ilişkin derinlemesine bir tartışma içerir.

Bu ders, öğrencileri yeni kavram ve yöntemlerle tanıştırmayı amaçlamaktadır: tasarım düşüncesi ve hikaye anlatımı. Tasarım düşüncesi, kullanıcı merkezli yeniliği, kullanıcıların yenilik veya ürün/hizmet geliştirme ve tasarım sürecine dahil edilmesi, problem çerçeveleme, empatiden yararlanma gibi bazı ilkelere dayanan yenilik sürecinde firmaların karşılaştığı belirsizliklerle başa çıkmak için deney yapmayı teşvik eder. kullanıcılar, deneyler ve çeşitlilik. Yeni bir problem çözme yöntemi sunan Design Thinking, problemlere tatmin edici bir çözüm bulana kadar deney yapmanın, yaparak öğrenmenin, müşterileri dinlemenin,yinelemelerin önemini vurgular. Girişimciler veya yöneticiler, anlatıların ve hikayelerin her zaman vizyonlarını iletmeye yardımcı olduğu ve yeniliklerinin geleceği nasıl şekillendireceği konusunda müşterilere ve paydaşlara yalnızca sorunlara uygulanabilir çözümler ve çözümler/yenilikler yaratmakla meydan okumazlar. Bu hikayeler, firmalar ve paydaşları arasındaki ve içindeki iletişimi geliştirmiş olsa da, iş dünyasında hikaye anlatımının gücü geniş çapta göz ardı edildi. Günümüzde sosyal medyanın ve yeni iletişim kanallarının ve araçlarının yükselişi ile hikaye anlatımı giderek daha kritik bir yetenek/yetkinlik haline geldi. Öğrencilere uygulamaya dayalı becerilerin kazandırılması bu derste çok önemlidir, bu amaçla öğrencilerin iki proje üzerinde çalışmaları gerekmektedir. Bunlardan biri, öğrencilerden bir problemi çerçevelendirmeleri, uygulanabilir bir çözüm geliştirmeleri, kullanıcı/müşteri katılımını sağlayacak bir prototip geliştirmeleri ve çözümün uygulanabilirliğini anlamak için çeşitli deneyler yapmaları istenen tasarım odaklı düşünme süreci ve ilkelerinin uygulanmasına dayanmaktadır. İkinci proje hikaye anlatımı uygulamalarına odaklanır; öğrencilerden ilk proje için geliştirdikleri yenilik/çözüm için etkili bir hikaye oluşturmaları istenir. Ayrıca sınıf arkadaşları tarafından anlatılan hikayeleri yapıbozuma uğratmaları ve analiz etmeleri istenir.

Duyuru ve etkinliklerimizden haberdar olmak için abone olun

CAPTCHA