Ana içeriğe atla

Öğretim Programı

Misyonunu 'Farklı disiplinlerden beslenerek toplumsal ve kurumsal dönüşüme katkıda bulunmak' olarak tanımlayan mART, eylem araştırmasını bir dönüşüm yönetim aracı olarak ele alarak iş dünyasında giderek artan dönüşümsel ihtiyaçları karşılamayı hedeflemektedir.

Program müfredatı bu misyonu gerçekleştirmeye yönelik tasarlanmıştır. Bu minvalde, 12 aylık bir zaman çizelgesine dağıtılan dersleriyle profesyonellerin ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlar. Program, eylem araştırması teorisi ve pratiği, kurumsal dönüşüm, karar alma pratiği, dönüşümsel liderlik, sürdürülebilirlik dönüşümü ve dijital dönüşüm gibi derslerle alanında öncü olmayı hedeflemektedir. Dersler, azami ölçüde, akademik, pratik, uluslararası yetkinlik ve danışmanlık deneyimi olan kişilerin oluşturduğu takımlar halinde verilecektir. Program katılımcıların canlı vaka niteliğinde projeler içinde aktif bulunmalarını gerektirecek bir pedagoji benimser. Bütün programa yayılacak bazı ana projeler birden fazla ders içerisinde işlenebileceği gibi dersler kendi içinde de katılımcıların deneyimine öncelik veren projelere odaklanabilecektir.

Öğretim Programı

Bitirme Projesi

MART 501 Dönüşüm Pratikleri ve Eylem Araştırması

MART 502 Karar Alma Pratiği

MART 503 İçeriden Eylem Araştırması

MART 504 Çevik Dönüşüm

Kurumsal Bağlamda Eylem Araştırması Temelleri

Kurumsal Dönüşüm ve Strateji

Dönüşümsel Liderlik

İşgücü Organizasyonu ve Dönüşümü

Tedarik Zinciri Dönüşümü: İş Birliği ve Karmaşıklık

Girişimcilik ve İnovasyon

Dönüşümün İletişimi ve Pazarlama

Müzakere ve Uzlaşmazlık Yönetimi

Dijital Dönüşüm Stratejileri

Sürdürülebilirlik Dönüşümü  

İş Modeli Tasarımı

Sanal Yurtdışı Deneyimi

Duyuru ve etkinliklerimizden haberdar olmak için abone olun