Ana içeriğe atla

Fakülte Üyelerimiz ve İdari Personel

FİLTRELER

Burcu Albayrak GünaydınYBF İdari İşler Müdürü(216) 483 9672burcualbayraksabanciunivedu
İş Tanımı

• Sabancı Yönetim Bilimleri Fakültesi & Enstitüsü’nün faaliyetlerini yürütebilmesi için gerekli olan tüm idari ve operasyonel görevlerin uygulanması ve yönetimi
• Sabancı Yönetim Bilimleri Fakültesi & Enstitüsü için düzenli istatistiksel verilerin ve raporların analiz edilmesi ve üretilmesi
• Sabancı Yönetim Bilimleri Fakültesi & Enstitüsü lisans ve lisansüstü programların pazarlama, satış ve tanıtımının yönetilmesi
• Sabancı Yönetim Bilimleri Fakültesi & Enstitüsü ile iç ve dış paydaşları arasındaki ağı koordine etmek
• Tüm program seviyeleri için müfredat geliştirme ve tasarım
• Yeni program tasarımı, uygulaması ve yönetmelikleri
• Sabancı Yönetim Bilimleri Fakültesi & Enstitüsü akreditasyon süreçlerini yönlendirmek
• Öğretim üyeleri ve idari personelin İK süreçleri (50+)
Profesyonel Yüksek Lisans programlarının satış sonrası süreçlerin denetlenmesi: adaylarla görüşmeler, seçme, yerleştirme, oryantasyon vb.
• Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yönetmeliklerine ve Üniversite içi/dışı farklı bölümlere/paydaşlara uygun olarak yıllık akademik ve ders dışı programlara/programlara rehberlik etmek
• Sabancı Yönetim Bilimleri Fakültesi & Enstitüsü’nün tüm programlar için pazarlama planının (ve yürütülmesinin) oluşturulması (sosyal medya, medya, bilgilendirme toplantıları, fuarlar, tanıtım, broşür, broşür, haber bülteni, tasarımlar vb.)
• Bütçe planlaması ve yönetimi
• Akreditasyon, ortaklık, üyelik ve ağ geliştirme
• Sabancı Yönetim Bilimleri Fakültesi & Enstitüsü’nün uluslararasılaşması
• Sabancı Yönetim Bilimleri Fakültesi & Enstitüsü’ne özel sunumlar oluşturmak ve sunmak
• Sabancı Yönetim Bilimleri Fakültesi & Enstitüsü operasyonlarını ve stratejik planlamasını denetlemek
• Gerektiğinde haftalık, aylık ve yıllık raporların (program ve ilerleme) hazırlanması ve derlenmesi
• Sunum, raporlama ve bütçeleme faaliyetlerini yürütmek
• Sabancı Yönetim Bilimleri Fakültesi & Enstitüsü web sitesini güncellemek, yönetmek ve geliştirmek
• Departmanların hedef atama sürecinde destekleyici ve yol gösterici rolü yerine getirmek
• Yaz programı, sempozyumlar, çalıştaylar, araştırma ödülleri vb. faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak

Oktay DindarSistem-Lisansüstü Programlar Kıdemli Uzm(216) 483 9734oktaydindarsabanciunivedu
İş Tanımı

PMBA , MiF ve MiM programlarının;
• Aday öğrencilerinin başvuru sürecini takip etmek.
• Mevcut öğrencilerin mezuniyetine kadar akademik ve idari tüm süreçlerini yürütmek.
• Aday ve mevcut öğrenciler ile ilgili tüm kurul kararlarının hazırlanılması.
• Program web sayfalarının güncel tutulmasını sağlamak .
• Program hocalarıyla, özellikle part-time olanlar için tüm idari süreci IK ile yürütmek.
• Derslerin ihtiyacı olan tüm materyellerin sağlamak.
• Programların Danışma Kurulu Toplantısı hazırlıklarını planlamak.
• Profesyonel Program öğrencilerine sunulan Mentoring programının yönetilmesi sağlamak.

Diğer
• Sabancı Yönetim Bilimleri Fakültesi & Enstitüsü web sitesini güncellemek, yönetmek ve teknik konularda idari ekibe destek olmak . Belirli aralıklarla SBS web sitesi için ziyaretçi analizi raporu hazırlamak
• Fakülte ile IT arasında kordinasyonu sağlamak. Fakülte üyelerinden - idari ekipten gelen teknik konularda yardım taleplerini cevaplamak. Çözümlenmesi konusunda ilgili çalışma yapmak.
• CAFÉ (Finans laboratuarına) idari ve teknik destek vermek.
• Fakültenin kullandığı yazılımların takibi (Satın alma için tekliflerin alınması , Lisans sayısı ve sürelerinin takibi ,Kurulum Prosedürleri, Kullanacak hocalara destek verilmesi )
• Yılda 2 kez Fakülte Newsletter’ını hazırlamak ve gönderimini yapmak.
• Sabancı Üniversitesi “Entegre Yönetim Sistemleri İç denetim ekibi üyesi olarak Birimleri denetlemek denetim sonunda rapor hazırlamak.
• Fakülte İSG Sorumlusu olarak Sabancı Üniversitesi İSG prosedür, talimatları ve uygulamaları konusunda yapılacak bilgilendirme eğitimlerine katılmak ve bu prosedürlerin, talimatların bölümde uygulanması için İSG Uzmanı ile birlikte çalışmak
• Sabancı Üniversitesi Çevre prosedür, talimatları ve uygulamaları konusunda yapılacak bilgilendirme eğitimlerine katılmak ve bu prosedürlerin, talimatların kendi alanlarında uygulanması için Çevre Danışmanı ile birlikte çalışmak.
• Arama-kurtarma ekibi üyesi olarak, Üniversite Acil Durum Planı ile mySU'da bulunan Çevre ve İSG Yönergesi ilgili dokümanlarında tanımlanan görevlerini yerine getirir.

Duyuru ve etkinliklerimizden haberdar olmak için abone olun