Ana içeriğe atla

Fakülte Üyelerimiz ve İdari Personel

FİLTRELER

Burcu Albayrak Günaydın YBF İdari İşler Müdürü (216) 483 9672 burcualbayraksabanciunivedu
Jobs

• Sabancı Yönetim Bilimleri Fakültesi & Enstitüsü’nün faaliyetlerini yürütebilmesi için gerekli olan tüm idari ve operasyonel görevlerin uygulanması ve yönetimi
• Sabancı Yönetim Bilimleri Fakültesi & Enstitüsü için düzenli istatistiksel verilerin ve raporların analiz edilmesi ve üretilmesi
• Sabancı Yönetim Bilimleri Fakültesi & Enstitüsü lisans ve lisansüstü programların pazarlama, satış ve tanıtımının yönetilmesi
• Sabancı Yönetim Bilimleri Fakültesi & Enstitüsü ile iç ve dış paydaşları arasındaki ağı koordine etmek
• Tüm program seviyeleri için müfredat geliştirme ve tasarım
• Yeni program tasarımı, uygulaması ve yönetmelikleri
• Sabancı Yönetim Bilimleri Fakültesi & Enstitüsü akreditasyon süreçlerini yönlendirmek
• Öğretim üyeleri ve idari personelin İK süreçleri (50+)
Profesyonel Yüksek Lisans programlarının satış sonrası süreçlerin denetlenmesi: adaylarla görüşmeler, seçme, yerleştirme, oryantasyon vb.
• Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yönetmeliklerine ve Üniversite içi/dışı farklı bölümlere/paydaşlara uygun olarak yıllık akademik ve ders dışı programlara/programlara rehberlik etmek
• Sabancı Yönetim Bilimleri Fakültesi & Enstitüsü’nün tüm programlar için pazarlama planının (ve yürütülmesinin) oluşturulması (sosyal medya, medya, bilgilendirme toplantıları, fuarlar, tanıtım, broşür, broşür, haber bülteni, tasarımlar vb.)
• Bütçe planlaması ve yönetimi
• Akreditasyon, ortaklık, üyelik ve ağ geliştirme
• Sabancı Yönetim Bilimleri Fakültesi & Enstitüsü’nün uluslararasılaşması
• Sabancı Yönetim Bilimleri Fakültesi & Enstitüsü’ne özel sunumlar oluşturmak ve sunmak
• Sabancı Yönetim Bilimleri Fakültesi & Enstitüsü operasyonlarını ve stratejik planlamasını denetlemek
• Gerektiğinde haftalık, aylık ve yıllık raporların (program ve ilerleme) hazırlanması ve derlenmesi
• Sunum, raporlama ve bütçeleme faaliyetlerini yürütmek
• Sabancı Yönetim Bilimleri Fakültesi & Enstitüsü web sitesini güncellemek, yönetmek ve geliştirmek
• Departmanların hedef atama sürecinde destekleyici ve yol gösterici rolü yerine getirmek
• Yaz programı, sempozyumlar, çalıştaylar, araştırma ödülleri vb. faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak

SU Çalışanları Ortak Yetkinlikler
• Takım çalışması yaparak işbirliği oluşturmak
• Sorumluluk bilinciyle hareket etmek
• Hizmette duyarlılık
• Sürekli öğrenmek ve geliştirmek
• Kişisel farkındalık sergilemek

Burcu Ergin Menekşe YBF İdari İşler Sorumlusu (216) 483 9656 burcumeneksesabanciunivedu
Jobs

1. Yönetim Bilimleri Fakültesi & Enstitüsü'nün günlük faaliyetlerini takip etmek ve uygulamak, işleyişi sağlamak için gerekli idari ve operasyonel görevleri yerine getirmek.
2. Akademik ve idari personel için idari destek sağlamak, belirli görevlerin yerine getirilmesinde yardımcı olmak ve gerekli kaynaklara erişimi kolaylaştırmak.
3. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) denetim sürecini planlamak ve uygulamak, gerekli belgelerin ve raporların düzenlenmesini sağlamak.
4. Fakültenin işleyişiyle ilgili raporları çekmek, düzenlemek ve gerektiğinde ilgili taraflara iletmek.
5. Harvard Business Case platformunu izlemek ve yönetmek, ilgili içeriklerin erişimini sağlamak ve ilgili personelin ihtiyaçlarını karşılamak.
6. Fakültenin bütçesi çerçevesinde satın alma ve masraf işlerini yürütmek, gerekli izinleri almak ve kayıtları tutmak.
7. Yönetim Bilimleri Fakültesi & Enstitüsü etkinliklerinde ve organizasyonel süreçlerde takip ve destek işlerini yürütmek, etkinliklerin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak.
8. Hakan Orbay Araştırma Ödülü için idari ve organizasyonel süreci takip etmek ve yönetmek, başvuruları değerlendirmek ve ödül sürecini koordine etmek.

SU Çalışanları Ortak Yetkinlikler:

• Takım çalışması yaparak işbirliği oluşturmak
• Sorumluluk bilinciyle hareket etmek
• Hizmette duyarlılık
• Sürekli öğrenmek ve geliştirmek
• Kişisel farkındalık sergilemek

Oktay Dindar Sistem-Lisansüstü Programlar Kıdemli Uzm (216) 483 9734 oktaydindarsabanciunivedu
Jobs

PMBA , MiF ve MiM programlarının;
• Aday öğrencilerinin başvuru sürecini takip etmek.
• Mevcut öğrencilerin mezuniyetine kadar akademik ve idari tüm süreçlerini yürütmek.
• Aday ve mevcut öğrenciler ile ilgili tüm kurul kararlarının hazırlanılması.
• Program web sayfalarının güncel tutulmasını sağlamak .
• Program hocalarıyla, özellikle part-time olanlar için tüm idari süreci IK ile yürütmek.
• Derslerin ihtiyacı olan tüm materyellerin sağlamak.
• Programların Danışma Kurulu Toplantısı hazırlıklarını planlamak.
• Profesyonel Program öğrencilerine sunulan Mentoring programının yönetilmesi sağlamak.

Diğer:
• Sabancı Yönetim Bilimleri Fakültesi & Enstitüsü web sitesini güncellemek, yönetmek ve teknik konularda idari ekibe destek olmak . Belirli aralıklarla SBS web sitesi için ziyaretçi analizi raporu hazırlamak
• Fakülte ile IT arasında kordinasyonu sağlamak. Fakülte üyelerinden - idari ekipten gelen teknik konularda yardım taleplerini cevaplamak. Çözümlenmesi konusunda ilgili çalışma yapmak.
• CAFÉ (Finans laboratuarına) idari ve teknik destek vermek.
• Fakültenin kullandığı yazılımların takibi (Satın alma için tekliflerin alınması , Lisans sayısı ve sürelerinin takibi ,Kurulum Prosedürleri, Kullanacak hocalara destek verilmesi )
• Yılda 2 kez Fakülte Newsletter’ını hazırlamak ve gönderimini yapmak.
• Sabancı Üniversitesi “Entegre Yönetim Sistemleri İç denetim ekibi üyesi olarak Birimleri denetlemek denetim sonunda rapor hazırlamak.
• Fakülte İSG Sorumlusu olarak Sabancı Üniversitesi İSG prosedür, talimatları ve uygulamaları konusunda yapılacak bilgilendirme eğitimlerine katılmak ve bu prosedürlerin, talimatların bölümde uygulanması için İSG Uzmanı ile birlikte çalışmak
• Çevre Yönetim Sistemi gereklilikleri kapsamında düzenlenecek çevre saha denetimleri, çevre eğitimleri, acil durum tatbikatları vb. faaliyetlerde bölüm içi koordinasyonun sağlanmasında Bölüm Yöneticisine destek olmak, bu faaliyetlerin bulundukları birimde uygulanmasını sağlamak, kendi biriminde bulunan kişileri bu konularda bilinçlendirmek.
• Arama-kurtarma ekibi üyesi olarak, Üniversite Acil Durum Planı ile mySU'da bulunan Çevre ve İSG Yönergesi ilgili dokümanlarında tanımlanan görevlerini yerine getirir.

SU Çalışanları Ortak Yetkinlikler:

• Takım çalışması yaparak işbirliği oluşturmak
• Sorumluluk bilinciyle hareket etmek
• Hizmette duyarlılık
• Sürekli öğrenmek ve geliştirmek
• Kişisel farkındalık sergilemek