Ana içeriğe atla

Fakülte Üyelerimiz ve İdari Personel

FİLTRELER

Burcu Albayrak GünaydınYBF İdari İşler Müdürü(216) 483 9672burcu.albayrak@sabanciuniv.edu
İş Tanımı

• Sabancı Yönetim Bilimleri Fakültesi & Enstitüsü’nün faaliyetlerini yürütebilmesi için gerekli olan tüm idari ve operasyonel görevlerin uygulanması ve yönetimi
• Sabancı Yönetim Bilimleri Fakültesi & Enstitüsü için düzenli istatistiksel verilerin ve raporların analiz edilmesi ve üretilmesi
• Sabancı Yönetim Bilimleri Fakültesi & Enstitüsü lisans ve lisansüstü programların pazarlama, satış ve tanıtımının yönetilmesi
• Sabancı Yönetim Bilimleri Fakültesi & Enstitüsü ile iç ve dış paydaşları arasındaki ağı koordine etmek
• Tüm program seviyeleri için müfredat geliştirme ve tasarım
• Yeni program tasarımı, uygulaması ve yönetmelikleri
• Sabancı Yönetim Bilimleri Fakültesi & Enstitüsü akreditasyon süreçlerini yönlendirmek
• Öğretim üyeleri ve idari personelin İK süreçleri (50+)
Profesyonel Yüksek Lisans programlarının satış sonrası süreçlerin denetlenmesi: adaylarla görüşmeler, seçme, yerleştirme, oryantasyon vb.
• Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yönetmeliklerine ve Üniversite içi/dışı farklı bölümlere/paydaşlara uygun olarak yıllık akademik ve ders dışı programlara/programlara rehberlik etmek
• Sabancı Yönetim Bilimleri Fakültesi & Enstitüsü’nün tüm programlar için pazarlama planının (ve yürütülmesinin) oluşturulması (sosyal medya, medya, bilgilendirme toplantıları, fuarlar, tanıtım, broşür, broşür, haber bülteni, tasarımlar vb.)
• Bütçe planlaması ve yönetimi
• Akreditasyon, ortaklık, üyelik ve ağ geliştirme
• Sabancı Yönetim Bilimleri Fakültesi & Enstitüsü’nün uluslararasılaşması
• Sabancı Yönetim Bilimleri Fakültesi & Enstitüsü’ne özel sunumlar oluşturmak ve sunmak
• Sabancı Yönetim Bilimleri Fakültesi & Enstitüsü operasyonlarını ve stratejik planlamasını denetlemek
• Gerektiğinde haftalık, aylık ve yıllık raporların (program ve ilerleme) hazırlanması ve derlenmesi
• Sunum, raporlama ve bütçeleme faaliyetlerini yürütmek
• Sabancı Yönetim Bilimleri Fakültesi & Enstitüsü web sitesini güncellemek, yönetmek ve geliştirmek
• Departmanların hedef atama sürecinde destekleyici ve yol gösterici rolü yerine getirmek
• Yaz programı, sempozyumlar, çalıştaylar, araştırma ödülleri vb. faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak

Oktay DindarSistem-Lisansüstü Programlar Kıdemli Uzm(216) 483 9734oktayd@sabanciuniv.edu
İş Tanımı

*EMBA ve PTMBA programlarına öğrenci kabul sürecine destek
*Tanıtım toplantılarının planlaması
*Öğrencilerin idari işleri takip etme
*CAFÉ (Finans laboratuarına) idari ve teknik destek vermek
*YBF'nin web sitesini sürekli güncel tutmak ve teknik destek vermek
*SUcourse için öğretim üyelerine idari destek vermek
*Hocalara ait web siteleri için idari destek vermek
-Sabancı Üniversitesi İSG prosedür, talimatları ve uygulamaları konusunda yapılacak bilgilendirme eğitimlerine katılmak ve bu prosedürlerin, talimatların kendi bölümlerinde uygulanması için İSG Uzmanı ile birlikte çalışmak ( örneğin acil durum çalışmaları, taşeron firma çalışmaları, risk değerlendirme ve saha kontrolleri; teknik bölümlerde - İSG açısından kritik ekipmanların yasal & periyodik kontrollerinin takibi vb.)
-İSG Konusunda düzenlenecek, yasal olarak zorunlu eğitim, denetim, tatbikat vb. organizasyonlarda bölüm içi koordinasyonun sağlanmasında Bölüm Yöneticisine destek olmak
-Sabancı Üniversitesi Çevre prosedür, talimatları ve uygulamaları konusunda yapılacak bilgilendirme eğitimlerine katılmak ve bu prosedürlerin, talimatların kendi alanlarında uygulanması için Çevre Danışmanı ile birlikte çalışmak.
-Arama-kurtarma ekibi üyesi olarak, Üniversite Acil Durum Planı ile mySU'da bulunan Çevre ve İSG Yönergesi ilgili dokümanlarında tanımlanan görevlerini yerine getirir.
- Yasal mercilerden almış olduğu yetki belgesi ile Sabancı Üniversitesi'nde ilkyardım ekibi üyesi olarak görev yapar.
-Arama ve Kurtarma Ekibi üyesi olarak, Üniversite Acil Durum Planı ile MySU'da bulunan Çevre ve İSG Yönergesi ilgili dokümanlarında tanımlanan görevleri yerine getirir.

Duyuru ve etkinliklerimizden haberdar olmak için abone olun