Ana içeriğe atla
Oktay Dindar Yönetim Bilimleri Fakültesi Sistem-Lisansüstü Programlar Kıdemli Uzm (216) 483 9734 oktaydindarsabanciunivedu
Jobs

Sistem-Lisansüstü Programlar Kıdemli Uzm


PMBA , MiF ve MiM programlarının;
• Aday öğrencilerinin başvuru sürecini takip etmek.
• Mevcut öğrencilerin mezuniyetine kadar akademik ve idari tüm süreçlerini yürütmek.
• Aday ve mevcut öğrenciler ile ilgili tüm kurul kararlarının hazırlanılması.
• Program web sayfalarının güncel tutulmasını sağlamak .
• Program hocalarıyla, özellikle part-time olanlar için tüm idari süreci IK ile yürütmek.
• Derslerin ihtiyacı olan tüm materyellerin sağlamak.
• Programların Danışma Kurulu Toplantısı hazırlıklarını planlamak.
• Profesyonel Program öğrencilerine sunulan Mentoring programının yönetilmesi sağlamak.

Diğer:
• Sabancı Yönetim Bilimleri Fakültesi & Enstitüsü web sitesini güncellemek, yönetmek ve teknik konularda idari ekibe destek olmak . Belirli aralıklarla SBS web sitesi için ziyaretçi analizi raporu hazırlamak
• Fakülte ile IT arasında kordinasyonu sağlamak. Fakülte üyelerinden - idari ekipten gelen teknik konularda yardım taleplerini cevaplamak. Çözümlenmesi konusunda ilgili çalışma yapmak.
• CAFÉ (Finans laboratuarına) idari ve teknik destek vermek.
• Fakültenin kullandığı yazılımların takibi (Satın alma için tekliflerin alınması , Lisans sayısı ve sürelerinin takibi ,Kurulum Prosedürleri, Kullanacak hocalara destek verilmesi )
• Yılda 2 kez Fakülte Newsletter’ını hazırlamak ve gönderimini yapmak.
• Sabancı Üniversitesi “Entegre Yönetim Sistemleri İç denetim ekibi üyesi olarak Birimleri denetlemek denetim sonunda rapor hazırlamak.
• Fakülte İSG Sorumlusu olarak Sabancı Üniversitesi İSG prosedür, talimatları ve uygulamaları konusunda yapılacak bilgilendirme eğitimlerine katılmak ve bu prosedürlerin, talimatların bölümde uygulanması için İSG Uzmanı ile birlikte çalışmak
• Çevre Yönetim Sistemi gereklilikleri kapsamında düzenlenecek çevre saha denetimleri, çevre eğitimleri, acil durum tatbikatları vb. faaliyetlerde bölüm içi koordinasyonun sağlanmasında Bölüm Yöneticisine destek olmak, bu faaliyetlerin bulundukları birimde uygulanmasını sağlamak, kendi biriminde bulunan kişileri bu konularda bilinçlendirmek.
• Arama-kurtarma ekibi üyesi olarak, Üniversite Acil Durum Planı ile mySU'da bulunan Çevre ve İSG Yönergesi ilgili dokümanlarında tanımlanan görevlerini yerine getirir.

SU Çalışanları Ortak Yetkinlikler:

• Takım çalışması yaparak işbirliği oluşturmak
• Sorumluluk bilinciyle hareket etmek
• Hizmette duyarlılık
• Sürekli öğrenmek ve geliştirmek
• Kişisel farkındalık sergilemek