Ana içeriğe atla

Konferanslar

Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Lisansüstü Mezunları 2019 etkinliği Sakıp Sabancı Müzesi'nde gerçekleşti 

Buluşmanın konuk konuşmacısı Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Cenk Alper “Lider Olma” konusundaki tecrübelerini paylaştı.Mezunlar Buluşması; Executive MBA, tam zamanlı MBA, Finans Yüksek Lisans, Doktora, İş Analitiği Yüksek Lisans ve Profesyoneller için MBA programlarından mezun ve mevcut öğrencileri bir araya getirdi. Etkinlik, öğrenciler, mezunlar, öğretim üyeleri ve danışma kurulu üyeleri arasındaki ilham verici tartışmalar ve ağ oluşturma/networking fırsatları ile sona erdi.

1

Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Lisansüstü Mezunları 2018 yılında da Sakıp Sabancı Müzesi'nde Buluştu

20 Kasım Salı akşamı Sakıp Sabancı Müzesi'nde gerçekleşen mezunlar buluşmasında konuk konuşmacı olarak  Korn Ferry Türkiye'nin onursal başkanı Şerif Kaynar yer aldı. Kaynar, kariyer fırsatlarını değerlendirebilmenin önemi ve iş hayatındaki network kavramı gibi önemli konular hakkında bildiklerini mezunlarla paylaştı.

1

1

Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Lisansüstü Mezunları Sakıp Sabancı Müzesi'nde Buluştu 

23 Kasım Perşembe akşamı Sakıp Sabancı Müzesi'nde gerçekleşen mezunlar buluşmasında General Electric'in Türkiye CEO'su Canan Özsoy konuk konuşmacı olarak yer aldı. Özsoy, iş dünyasının farklı sektörlerinde çalışan gençlerle değişim, inovasyon, küreselleşme ve Türkiye konomisi hakkındaki bilgilerini paylaştı.

YBF, İş Analitiği Atölye Çalışması’nın ev sahibi oldu

Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi, İş Analitiği Atölye Çalışması’nın ilkine evsahipliği yaptı. Atölye çalışması, 13 Ekim 2017, Cuma günü Sinema Salonu’nunda gerçekleşti.

Atölye çalışmasının açış konuşmasını Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Füsun Ülengin yaptı. Füsun Ülengin günümüzde giderek büyüyen iş analitiği eğilimine tanık olunduğunu belirterek sözlerine başladı. İş analitiğinin; istatistik, matematik, ekonometri, simülasyonlar, optimizasyonlar veya ticari kuruluşların daha iyi kararlar almasına yardımcı olmak için diğer teknikleri uygulayarak verilerden bilgi edinme kabiliyetini içerdiğini söyledi.

Gerçek dünya sorunlarının büyük veri içerdiğine dikkat çeken Ülengn, büyük veriler olmadan yapılan analizlerin yalnızca matematiksel ve istatistiksel araçlar ve uygulamalar olduğunu vurguladı. İş anatiliğinin, bilgi toplamak ve bilgiyi istihbarata dönüştürme yeteneğini yaratan günümüz bilgisayar gücü ile büyük veri ve analitik kombinasyonu olduğunu sözlerine ekledi.  İşte bu çalıştayda iş analitiklerinin farklı sektörlerde kullanımını ve yeni yöntemlerin uygulanmasını analiz etmeye karar verdik.

Açış konuşmasının ardından, SAS Gelişmiş Analitik Ar-Ge Kıdemli Direktörü Gül Ege’nin yapacağı ana tema konuşmasına geçildi. Gül Ege, İleri Analizin İş Değeri ve Güncel Eğilimler hakkında konuşacak ve birden fazla işletme alanından örnekler sundu, yeni veri kaynaklarının zorluklarını, akış performansı gereksinimlerini tartışacak veri ve teknoloji ve hesaplama yenilikleri tarafından yaratılmış potansiyelinden maksimum iş değeri gerçekleştirmek için analitik yetenek önemini vurguladı.

Analitik liderliğin, tüm işletme alanlarında rekabet avantajı yarattığını belirten Gül Emre,
ölçek, doğa ve veri hızının artması, analitik yeniliklere olan ihtiyaç nedeniyle algoritmaların ve teknolojinin kritik hale geldiğini söyledi. Gül Emre, veri odaklı iş kararlarının daha hızlı, gerçek zamanlı yakınlarda yeniden gözden geçirilmesi gerekeceğini sözlerine ekledi.

Etkinliğin “Pazarlama Analitiği” başlıklı ilk oturumda; Boğaziçi Üniversitesi’nden Mustafa Gökçe Baydoğan “Analitiğin Gücü: Hazır Giyimde İki Uygulama”, Bilkent Üniversitesi’nden Barış Depecik “Markaların Pazardan Çıkışlarından Kim Yararlanır? Neden?” ve Migros’tan Birol Yüceoğlu “Veri Analitiğini Yayılan Müşteri Eğilim Tahminlerinde Kullanmak: Online Perakendeci İçin Vaka Çalışması” başlıklı birer konuşma yaptılar.

İlk oturumun ardından BonAir tarafından verilen ilk yazılım eğitimine geçildi.

“Yeni Metodlar” başlıklı ikinci oturumda; Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Cem İyigün “Etiketler Yeteri Kadar Bilgilendirici Mi? Yarı Denetimli Olasılıksal Uzaklık Kümelemesi ve Belirsizlik Sınıflandırma”, Bilgi Üniversitesi’nden Deniz Yenigün “Maksimum Korelasyon ve Regresyonda Değişken Seçimi, Mesafe İlişkisi”, Sabancı Üniversitesi’nden Ece Egemen “Sigorta Sektörü için Bağımsız Acente Segmentasyonu” ve Sabancı Üniversitesi’nden Gökhan Göktürk "Sigorta Sahteciliğinin Saptanması: Bir Ağ Modellemesi ve Davranışı Analytics Yaklaşımı” birer konuşma yaptılar.

Öğle arasından sonra SAS tarafından ikinci yazılım eğitimi gerçekleşti.

“Analitikte Sağlık Uygulamaları” başlıklı son oturumda da; Sabancı Üniversitesi’nden Kemal Kılıç “Sağlık Sigortası Şirketlerinin Sözleşme Müzakere Süreçleri için Karar Destek Sistemi”, Koç Üniversitesi’nden Mehmet Gönen “Bayesian İndirgenmiş Seviye Regresyonunu Kullanarak Kanserde Önemli miRNA-mRNA Düzenleyici Programların Belirlenmesi" ve Özyeğin Üniversitesi’nden Enis Kayış “Tarihsel Veri ile Stochastic Ameliyathanesi Çizelgesinin Hazırlanması" üzerine konuştular.

Toplantı TIMI tarafından düzenlenecek son yazılım eğitimi ile sona erdi.

Konferans içinde, lisansüstü öğrencilerinin projelerini poster olarak sundukları bir yarışma düzenlendi. Yarışmayı "Deterministik Doğrusal Eşik Modeli Altında Sosyal Ağlarda Maksimizasyonu Etkilemek" başlıklı poster sunumu ile Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden Furkan Gürsoy kazandı.

Aile Şirketlerine Küresel Bakış

“Türkiye’nin dünya ekonomisinde söz sahibi olması için aile şirketlerinin büyümesine ve dünyaya açılmasına ihtiyacı var”

1

Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı: 

 • 2025 yılı itibariyle dünyadaki en büyük şirketlerin yüzde 40’nı aile şirketlerinin oluşturması bekleniyor. 
 • Ülkemizin ekonomik, toplumsal ve kültürel açıdan istikrarlı gelişimi için aile şirketlerinin uzun ömürlü olmaları, dünya çapında marka değerlerinin olması gereklidir. 
 • Genç nesil yöneticilerin işlerini geliştirmeleri için aldıkları eğitimin yanı sıra; yenilikleri de yakından takip etmeleri, rekabet ortamında kendilerini sürekli güncellemeleri, eğitime ve öğrenime açık olmaları gerekiyor. 

Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi, 4 Ekim 2017, Çarşamba günü, Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi the Seed’de “Aile Şirketlerine Küresel Bakış” başlıklı bir konferans düzenledi. McKinsey Academy ve Columbia Business School işbirliği ile düzenlenen konferansta aile şirketlerine global bir çerçeveden bakılırken, Türkiye’deki aile şirketlerinin kurumsallaşma yolunda yaşadıkları ve sonraki kuşakların beklentileri ele alındı.

1

Konferansın açış konuşmalarını Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ve Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Füsun Ülengin yaptılar.

1

1

Açış konuşmalarının ardından Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü Melsa Ararat’ın moderatörlüğünü üstlendiği “Avrupa ve Avrasya Bakışı” başlıklı ilk panelde Columbia Business School’dan Patricia Angus ve McKinsey Dubai Kıdemli Ortağı Amadeo Di Lodovico konuşmacı oldular.

1

Ardından Bloomberg HT Haber Koordinatörü Ali Çağatay’ın moderatörlüğündeki “Türkiye’de Aile Şirketleri” başlıklı ikinci panele geçildi. Panelde Leyla Alaton, Sumer Tömek Bayındır ve Tayfun Bayazıt konuşmacı oldular.

1

Yine Bloomberg HT’den Arzu Maliki’nin moderatörlüğündeki “Gelecek Neslin Beklentileri” başlıklı panelde ise Murat Özyeğin, Ebru Özdemir ve Alp Öğücü konuşmacı oldular.

Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi, 29-31 Mayıs 2016 tarihlerinde 24. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi’ne ev sahipliği yaptı.

Kongreye 99 farklı kurumdan 347 akademisyen katıldı, ve 119 bilimsel çalışma sunuldu.

28 Mayıs'ta Genç Akademisyenlere Yönelik Çalıştaylar ile başlayan kongrede, kendi alanında uzman 6 akademisyen genç katılımcılara araştırma yöntemleri üzerine farklı konularda eğitim verdi. Prof. Dr. Yılmaz Esmer ve Prof. Dr. Gürol Irzık’ın da konuk konuşmacı olarak katıldığı kongrede dünyada ve Türkiye'de üniversitelerin ve sosyal bilimlerin rolü gibi konular tartışıldı. 

Türkiye'de Yönetim ve Organizasyon alanında en önemli ulusal toplantı niteliğindeki Yönetim ve Organizasyon Kongresi, bilim insanlarını bir araya getirme, bilimsel çalışmaların paylaşımı ve akademik yazına katkı sunma hedeflerini yerine getirmeyi amaçlamaktadır. Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi olarak bizler de bu kongrenin oluşumuna ve gelişimine katkı sunmuş olmaktan ötürü çok mutluyuz.

Sabancı Üniversitesi Unilever Dünya Başkanı Paul Polman’ı ağırladı

“Daha iyi bir dünya yaratmak için bugünden daha uygun bir zaman yok!”

Her yıl düzenlediği 700’ün üzerindeki konferansla öğrencilerini global iş dünyası ile buluşturan Sabancı Üniversitesi, dünyanın en büyük hızlı tüketim ürünleri şirketlerinden Unilever’in Dünya Başkanı Paul Polman’ı ağırladı. Paul Polman “Creating a Better Future Everyday Made By You” başlıklı bir konuşma yaptı.

Konferansın evsahipliğini, Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Rektör Prof. Dr. Nihat Berker ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Füsun Ülengin yaptı.

1000’e yakın üniversite öğrencisi katıldığı konferansın açılışında konuşan Prof. Dr. Füsun Ülengin, sürdürülebilir büyümeye olan ilginin artışından duyulan mutluluğu dile getirdi. Son yıllarda özel sektörün de sürdürülebilirlik konusunu stratejik olarak ele aldığını belirten Ülengin, Unilever’in de sürdürülebilirlik için yenilikçilik alanında lider olduğunun altını çizdi.

Füsun Ülengin, Sabancı Üniversitesi’nin de benzer vizyonla 2012 yılında Türkiye’de ilk kez Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ‘Üniversitelerarası Yenilikçilik ve Girişimcilik Endeksi’nde birinci* olduğuna vurgu yaptı Sabancı Üniversitesi’nin sürdürülebilirlik konusunda dünya liderlerini ağırladığına vurgu yapan Ülengin, Sabancı Üniversitesi’nin Birleşmiş Milletlet Global Compact anlaşmasını Türkiye’den imzalayan ilk üniversite olduğunu, MBA ve Executive MBA programlarının FT listelerinde yer aldığını,  Yönetim Bilimleri Fakültesi’nin Sorumlu Yönetim Bilimleri Eğitimi İlkeleri (Principles for Responsible Management Education -PRME) imzacısı olduğunu belirtti. Ülengin ayrıca Yönetim Bilimleri Fakültesi altında faaliyet gösteren Kurumsal Yönetim Forumu’nun CDP’nin (Karbon Saydamlık Projesi) Türkiye faaliyetlerini yürüttüğüne ve Bağımsız Kadın Direktörler Projesi’ni hayata geçirdiğine değindi. Füsun Ülengin Sabancı Üniversitesi olarak hedeflerinin geleceğin oluşturulmasına destek vermek ve gelecek için liderler yetiştirmek olduğunun altını çizerek sözü Paul Polman’a bıraktı

Paul Polman, “Hızla globalleşen dünyada gittikçe daha bağımlı hale gelen finansal yapı, gelişen teknoloji ve ekonomik sistemler yönetimi daha karmaşık bir dünya yarattı. Bizi hızla değişen, kararsız, karmaşık ve anlaşılması güç bir gelecek bekliyor. Dünyanın dengesinin bozulduğu çok açık. Hepimiz sorumluluk alarak, dünyayı değiştirmek için çalışmalıyız” diye konuştu.
Polman hızlı globalleşmenin doğurduğu sonuçlar nedeniyle kapitalizmin daha adaletli ve daha sürdürülebilir bir türüne geçiş yapılması gerektiğini vurguladı ve başarılı büyümenin sırrının burada yattığını kaydetti.

“Karşılaştığımız sosyal ve çevresel meseleler her zamankinden daha zorlu. Nüfus hızla artıyor, iklim artan bir hızla değişiyor, su kaynakları yok oluyor. 1 milyar insan açlık çekiyor, başka 1 milyar insansa bolluk içinde yaşıyor ve her yıl 1 milyardan fazla çocuk bağırsak hastalıkları yüzünden yaşamını kaybediyor” diyerek sözlerine devam eden Polman, gençleri sürdürülebilir yaşamı yaygınlaştırmak için destek vermeye çağırdı:

“Bugünkü durumu daha iyi hale getirmek, ister işletme, ister hükümet, ister sivil toplum örgütü olalım, bugünün liderleri olarak bizim, geleceğin liderleri olarak da sizin sorumluluğunuzda bulunuyor.  Daha iyi bir dünya yaratmak için bugünden daha uygun bir zaman yok! Bu bizim görevimiz. Bizim sorumluluğumuz.”

Sürdürülebilirlik hem karlı olabilecek, hem de doğaya ve insanlığa pozitif geri dönüş sağlayabilecek bir iş modeli…
Unilever olarak, global değişime öncü olmak için ara vermeden çalıştıklarını ifade eden Paul Polman, “Ancak bu değişimi tek başına başarmamız mümkün değil.   Bu nedenle, STK’lar, hükümet, özel sektör, üniversitelerle gerçekleştireceğimiz işbirlikleri bizim için çok önem taşıyor“ diye konuştu. 

Polman sözlerine şöyle devam etti: “Unilever olarak, urumsal hedefimiz işimizi iki kat büyütürken, çevresel ayak izimizi yarı yarıya indirmek ve pozitif sosyal etkimizi artırmak olarak belirledik. Sürdürülebilir Yaşam Planımız sayesinde geride bıraktığımız 4 yılda işimizi %30 oranında büyütürken; atıklarımız ile enerji ve su tüketimimizi azaltmayı başardık.  Sağlık ve hijyen kampanyalarımız ile, çeyrek milyar insanın yaşamlarına dokunduk.  Artık, hammaddelerimizin üçte birinden fazlasını sürdürülebilir kaynaklardan tedarik ediyoruz.  450,000 küçük çiftçinin sürdürülebilir tarım eğitimi almasına destek olduk.  Böylece, sürdürülebilirliğin hem kazandıran, hem de doğaya ve insanlığa çok pozitif geri dönüşler yaptıran bir iş modeli olduğunu kanıtlamış olduk.”

"Global Leaders in Management" serisi: 2006 Nobel Barış Ödülü sahibi Muhammad Yunus, Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi'nde "Ekonomik Çalkantılar ve Sosyal Girişimciliğin Önemi" başlıklı bir konferans verdi. 

Nobel Barış Ödülü sahibi Prof. Muhammad Yunus, Sabancı Üniversitesi’nde Sosyal Girişimciliğin önemini anlattı

Konferans Videosunu izlemek için tıklayınız

 Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi, geliştirdiği mikrokredi uygulamasıyla 2006 Nobel Barış Ödülü’ne layık görülen Bangladeşli ekonomi profesörü Muhammad Yunus’u ağırladı.  Prof. Muhammad Yunus, 15 Aralık Perşembe günü Sabancı Üniversitesi’nin Tuzla’daki kampüsünde “Ekonomik Çalkantılar ve Sosyal Girişimciliğin Önemi” başlıklı bir konuşma yaptı. Prof. Yunus’u, Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı karşıladı.

Seminerin açış konuşmasını, Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Nakiye Boyacıgiller yaptı. Açış konuşmasının ardından söz alan Prof. Muhammad Yunus konuşmasında, Bangladeş’te kurduğu mikrokredi sistemini detaylı bir şekilde anlattı. Bangladeş’te çalıştığı kampusün yakınında bulunan kasabadaki insanlara finansal olarak kefil olan Yunus, geliştirdiği sistem sayesinde maddi durumu yetersiz olan bireylerin de bankacılık sistemine dahil olabildiğini söyledi. Sistemin Bangladeş’teki yaklaşık 80 bin kasabada yaygınlaştığını belirten Yunus, bir yılda 1,5 milyar dolar kredi kullanıldığını vurguladı. Muhammad Yunus, bu kredilerin yüzde 99,3’nün de geri ödendiğini belirtti. Muhammad Yunus, Türkiye’de benzer bir sistemin uygulandığını sözlerine ekledi.

Sosyal girişimciliğe harcanan paranın, filantrofi çalışmalarına harcanandan farklı olarak artarak geri döndüğünü söyleyen Muhammad Yunus, “Halka fayda sağlayacak işler sosyal girişimcilik tanımı içine giriyor. Bireysel veya ortaklık şeklinde ilerleyebiliyor. Sosyal girişimcilikte bir iş alanı yaratırken kar sağlanabileceği gibi, insanlara fayda da sağlanabilir” dedi.

Muhammad Yunus, “Günümüzde dünyadaki genç nüfus daha ileri bir teknolojiye sahip olduğu için çok daha şanslı. Bu ortamda potansiyelini ortaya çıkartabilecek fırsatlar yaratabiliyor. Çünkü her türlü bilgiye ulaşabiliyorlar. Bu da onlara daha önceki nesillerde olmayan bir güç ve şans veriyor” diyerek sözlerine son verdi.

Muhammad Yunus’a yaptığı konuşma için teşekkür eden Güler Sabancı, “Sabancı u Üniversitesi’nde öğrencilerimizi sosyal girişimcilik alanında destekliyoruz. B alanındaki çalışmalara büyük önem veriyoruz” dedi. Güler Sabancı, konferansın sonunda Muhammad Yunus’a Sabancı Üniversitesi’nin simgesi olarak tuğla takdim etti.

Sabancı Üniversitesi Viyana'da Türkiye'nin Gizli Şampiyonları'nı Anlattı

Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Girişimci Geliştirme Programı Direktörü Dilek Çetindamar, Global Girişimcilik Haftası kapsamında Viyana’da düzenlenen “Gizli Şampiyonlar Nasıl Büyüyor?” başlıklı panele konuşmacı olarak katıldı.

Panelde, Türkiye’de faaliyet gösteren, kamuoyunda çok bilinmeyen fakat faaliyet gösterdikleri sektörde uluslararası pazarlarda ilk üç firmadan biri olmayı başarabilmiş “gizli şampiyonlar” hakkında yapılan çalışmanın sonuçları aktarıldı. Türkiye’yi temsilen çalışmayı gerçekleştiren Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Girişimci Geliştirme Programı Direktörü Dilek Çetindamar ve doktora öğrencisi Türkan Yosun katıldılar. Panel başkanlığını, IEDC-Bled School of Management’ten Nadya Zhexembayeva yürüttü. Panele ayrıca, Slovakya ve Estonya’dan da araştırmacılar ve şirketler katıldılar.

CEEMAN (Orta ve Doğu Avrupa İşletme Geliştirme Kuruluşu), IEDC-Bled Yönetim Bilimi Okulu ve Avusturya Federal Ekonomi Odası ile işbirliği içinde, 18 ülkeyi (Arnavutluk, Beyaz Rusya, Bosna Hersek, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kazakistan, Letonya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Ukrayna ve Türkiye) kapsayan bu çalışmanın ön bulgularının açıklandığı konferans,  Viyana'da devlet yetkilileri, akademisyenler, danışmanlar ve şirket yöneticilerinin konuşmacı ve dinleyici olarak katılımıyla gerçekleşti. 

Türkiye’den bu çalışmaya katılan ve konferansta tanıtılan 10 lider firma şunlardır: Alvimedika, Aksa Akrilik Kimya Sanayi, Arbel A.Ş., Ege Soğutmacılık Klima ve Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Eko Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Kanca El Aletleri ve Dövme Çelik A.Ş., Kordsa A.Ş., Mutlu Akü ve Malzemeleri San. A.Ş, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ve Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ayrıca, 2012 yılı içerisinde Emerald yayınevi tarafından basılacak, ülkemizin “Gizli Şampiyonları”nın da bir ünite halinde anlatıldığı kitap ile ilgili olarak editörlerin çalışmaları devam ediyor. 

Aşağıdaki ilk bağlantıda konferans ile ilgili tüm detaylara ve sunumlara ikincisinde ise, tüm ülkelerden şirketleri içeren rapora ulaşabilirsiniz.  

Konferans sunumları için tıklayınız.

 Tüm ülkelerden şirketleri içeren rapor için tıklayınız

"Global Leaders in Management" serisi: Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi, The Coca-Cola Company Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Muhtar Kent’i ağırladı.

3 Ekim Pazartesi günü Sabancı Üniversitesi’nin Tuzla’daki kampüsünde düzenlenen konferansa Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nakiye Boyacıgiller evsahipliği yaptı. Konferansta, Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ve Rektör Prof. Dr. Nihat Berker de hazır bulundu.

Muhtar Kent, konferansta, ‘küreselleşme ve özel sektör’, ‘özel sektörün değişen rolü’, ‘rekabetin yeni kuralları’,  ‘küreselleşme trendlerinin gençlerin gelecek planlarına etkisi nasıl olmalı’ konularına değindi. Dünyanın büyüme için sağlam bir itici güce ihtiyacı olduğunu belirten Muhtar Kent, Çin’in yavaşlamasının küresel çapta çabuk toparlanmanın zorlaşması demek olduğunu vurguladı. Kuzey Amerika ve Batı Avrupa’nın uzun süreli ve inişli çıkışlı bir toparlanma döneminden geçeceğini düşündüğünü ifade eden Muhtar Kent, Latin Amerika, Afrika, Orta Asya ve Güney Asya’nın bazı “krizden etkilenmeyen” ülkeleri için durumun böyle olmayacağını söyledi.
Muhtar Kent sözlerine, “İster mali kriz, ister jeopolitik kriz, ister enerji krizi, ister çevre krizi olsun, sarsıntılar bu on yıla damgasını vuracak.  Bu mutlak anlamda kötü bir şey de değil.  Karşımızdan esen rüzgar ne kadar sert olursa, aynı sertlikte bir rüzgar da arkamızdan esiyor demektir.  Önemli olan onu bulmak” şeklinde devam etti.
Bugünkü genç neslin, dünyanın gördüğü en ilgili ve bilgili genç nesil olduğunun altını çizen Muhtar Kent,  40 yaş üstü neslin de eskisine göre çok daha fazla alım gücüne sahip ve hareketli bir nesil olduğunu vurguladı.

 Konuşmasında, Coca-Cola’nın cinsiyet eşitliği ve kadınları güçlendirme konusundaki yeni projelerine de değinen Muhtar Kent, “İki hafta önce, Coca-Cola değerler zincirinde sahibi kadın olan şirketlere işletme eğitimi, danışmanlık ve mali kaynaklara erişim imkanı sunmak için Birleşmiş Milletler Cinsiyet Eşitliği ve Kadınları Güçlendirme Örgütü U.N. Women ile küresel bir işbirliğine gittiğimizi duyurduk.  Bu girişimin, Coca-Cola için daha güçlü tedarikçiler ve perakendeciler yaratmakla kalmayacağını, faaliyet gösterdiğimiz her yerde toplumlara güç vereceğini düşünüyoruz” dedi.

Muhtar Kent, “Dünya, ekonomiye yeniden hayat vermenin yollarını arayadursun, çözüm aslında tam önümüzde.  Cinsiyet eşitliği tam anlamıyla “akıllı ekonomi” demek.  Tabii Sabancı Üniversitesi bunu birçok kurumdan daha iyi biliyor ve bunun için bir Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Forumu kurdu; bunun için öğrencilerinin yüzde 40’ı kadın” diyerek sözlerine son verdi.
Kent, konferansın ardından gerçekleşen soru cevap bölümünde gençlerin sorularını yanıtladı.
Konferansın ardından, Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, üniversitenin simgesi olarak Muhtar Kent’e tuğla takdim etti.

Sabancı Üniversitesi Avrupalı teknoloji yönetimi araştırmacılarını ağırladı

Sabancı Üniversitesi, TÜBİTAK desteğiyle 5-9 Eylül 2011 tarihlerinde 21. Avrupa Teknoloji Yönetimi Doktora Yaz Okulu’na evsahipliği yaptı

Sabancı Üniversitesi Karaköy İletişim Merkezi’nde gerçekleşen Yaz Okulu’nda Türkiye’den ve Avrupa’dan, alanının önde gelen akademisyenleri oturumlar düzenlediler. Yaz Okulu’na Bayburt Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü vb. okullardan doktora öğrencileri, Avrupa’dan gelen doktora öğrencileriyle buluşarak bilgi paylaşımı yaptılar.

Sabancı Üniversitesi 5-9 Eylül 2011 tarihlerinde, 21. Avrupa Teknoloji Yönetimi Doktora Yaz Okulu’na evsahipliği yaptı. Sabancı Üniversitesi Karaköy İletişim Merkezi’nde düzenlenen 21. Avrupa Teknoloji Yönetimi Doktora Yaz Okulu’nun ilk gününde Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nakiye Boyacıgiller’in açış konuşmasının ardından, Almanya-WHU OttoBeisheim School of Management’tan Prof. Holler Ernest “ARGE ve Patentin Entegrasyonu: Yeni Ürün Geliştirme İçin Uygulamalar" başlıklı bir konuşma yaptı.

Yaz Okulu’nda 6 Eylül Salı günü Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dilek Çetindamar ve Dr. Özgecan Koçak "Teknoloji Yönetimi Pratikleri” başlıklı bir oturum düzenleyecekler. 7 Eylül Çarşamba günü Dilek Çetindamar ve İffet İyigün Meydanlı “Şirket Çalıştayı” gerçekleştirdiler.

Institut für Technologie und Management, Technische  Universität Berlin, Almanya’dan Jan Kratzer 8 Eylül Perşembe günü "Teknolojik Yetkinliklerin ve Örgütsel Tasarım Süreçlerinin Dinamik Etkileşimi" başlıklı bir oturum gerçekleştirdi. 

Çin -Tongji University ve İsviçre the University of St. Gallen’den Max von Zedtwitz’ın "Geriye İnovasyon ve Çin’in Küresel ARGE Coğrafyasının Değiştirmedeki Rolü" başlıklı oturumu da 9 Eylül Cuma günü düzenlendi. Aynı gün, öğle yemeğinin ardından Editörlerden” başlıklı bir panel gerçekleşti. Panelde; Jeff Butler (Manchester Institute of InnovationResearch Manchester Business School, University of Manchester, Birleşik Krallık, R&D Konferansları Temsilcisi ve R&D Management Editörü), Jonathan Linton (Telfer School of Management University of Ottawa, Kanada, IAMOT (Internatinal Association of Management of Technology) Temsilcisi ve Technovation: the International Journal of Technological Innovation, Entrepreneurship, andTechnology Management Editörü), Bu panelde "Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Disiplininde Trendler" ve "En İyi Dergilerde En İyi İşlerinizi Nasıl Yayınlayabilirsiniz?" konuları ele alındı.

Yaz Okulu’nda, Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek Çetindamar'ın ana yazarı olduğu ve Palgrave/Macmillan tarafından ders kitabı olarak hazırlanan "Teknoloji Yönetimi Faaliyetleri ve Araçları" doktora öğrencilerinin eğitiminde kullanıldı.

Gelişmekte olan pazarlarla ilgili düzenlenen Uluslararası Konferans’ların üçüncüsü Kurumsal Yönetim Forumu tarafından destekleniyor.

Gelişmekte Olan Pazarlardaki Kurumsal Yönetişim Araştırmaları Ağı’nın (EMCGN) düzenlediği üçüncü konferans serisi Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu (CGFT) tarafından destekleniyor. Konferans 28-29 Mayıs 2011 tarihinde Kore’nin Seul kentinde gerçekleştirilecektir.

Kabul edilen makaleler aşağıdaki bağlantıda yayınlanmaktadır:

http://www.aicg.org

Yayınlanan bu makalelerden ikisi Sabancı Üniversitesi mensupları tarafından yazılmıştır.

2007 yılında gerçekleştirilen konferansın ilk serisi yine Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından destelenmiştir.

Sosyal Girişimcilik Konferansı

Uluslararası Sosyal Girişimcilik Konferansı 4-5 Haziran 2010 tarihinde

INSAEAD ve SU tarafından organize edildi. "Değişim İçin Sosyal Girişimcilik" başlıklı konferansa 19 farklı ülkeden (Afrika,Amerika ve Orta Doğu)240 kişi  katıldı. Sosyal Girşimcilik için küresel ve yerel bakış açısı getirildi.

2009 YILI KONFERANSLARI

Changing Universities : Governance, Relevance, Performance. Ekim 2009

 • Avrupa Birliği sponsorluğunda Sivil Toplum Diyaloğunun geliştirilmesi projesi
 • 14 ülkeden 70 katılımcı
 • Oxford, Uppsala ve Siena Üniversiteleri ile birlikte organize edildi. 

Uluslararası Girişimcilik Forumu. Eylül 2009

 • 22 ülkeden 100 katılımcı.
 • Essex Üniversitesi, Uluslararası İnovasyon Girişimi  ve OECD ile birlikte organize edildi.
 • Sponsorlar: Sabancı Üniversitesi, Tübitak ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dostları!

http://www.essex.ac.uk/conferences/ief/9th/9IEFphotos.htm

International Organization Network. Mayıs 2009

 • 10 ülkeden 40 katılımcı
 • Koç Üniversitesi ile birlikte organize edildi.

Matematiksel Finans İstanbul Çalıştayı 18-21 Mayıs 2009

 • 70 katılımcı
 • Avrupa Araştırma Konseyi sponsorluğunda gerçekleşti. 

Odysseus 2009 - 4.Uluslararası Yük Taşımacılığı ve Lojistik Çalıştayı Mayıs 2009

 • 15 ülkeden 160 katılımcı
 • Koç, Bilkent, Doğuş, ODTÜ ve Boğaziçi Üniversiteleri ile birlikte organize edildi.
 • Sponsorlar: Tübitak, Borusan Lojistik

Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi CEEMAN Konferansı’na ev sahipliği yaptı. Yönetimin geleceği Sabancı Üniversitesi’nde tartışıldı.

Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi,  uluslararası akademik dünya ile iş dünyasını bir araya getiren CEEMAN Konferansı’na ev sahipliği yaptı. Bu yıl 15.si düzenlenen CEEMAN konferansında “Globalizasyon ve Yönetim Bilimlerine Etkileri” ele alındı.

27-29 Eylül tarihleri arasında, Orta ve Doğu Avrupa üniversiteleri ve yönetim bilimleri alanında faaliyet gösteren kuruluşlardan yaklaşık 150 rektör ve dekanı ilk kez İstanbul’da buluşturan konferansın ünlü konuşmacıları arasında; Blue Ocean Stratejisi’nin yaratıcısı Prof. Chan Kim, The Coca Cola Company İcra Başkanı Muhtar Kent ve Adizes Metodolojisi’nin kurucusu, yönetim gurusu Dr. Ichak Adizes de yer aldı.

Doğu ve Orta Avrupa’daki yönetim bilimleri disiplininin geliştirilmesi amacıyla 1993 yılında uluslararası bir ortaklık yapısıyla kurulan ve Avrupa’dan Latin Amerika’ya toplam 42 ülkeden 170 kurum ve kuruluşu tek bir çatı altında toplayan CEEMAN (Central and East European Management Development Association), 15. yıl konferansı için İstanbul’u seçti.

27-29 Eylül 2007 tarihleri arasında Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek kongreye Orta ve Doğu Avrupa’nın önde gelen üniversitelerinin rektörleri ve yönetim bilimleri fakülteleri dekanları katıldı. 

Prof. Chan Kim, Muhtar Kent ve Dr. Ichak Adizes konuşmacı olarak geldi. 

Ana teması “Globalizasyon ve Yönetim Bilimlerine Etkileri” olan konferans, global iş çevrelerinden ve yönetim bilimleri disiplininden önemli uzmanları ağırladı. Konferansa son yıllarda iş dünyasının gündemine yerleşen “Mavi Okyanus Stratejisi”nin (Blue Ocean Strategy) yaratıcılarından, aynı zamanda dünyaca ünlü yönetim bilimleri enstitüsü INSEAD’ın eğitim kadrosunda yer alan Prof. Chan Kim,  The Coca Cola Company İcra Başkanı Muhtar Kent ve kendi adıyla yarattığı yönetim metodolojisiyle yüzyılın önemli danışmanlarından biri olarak gösterilen, 100 Guru Listesi’nde yer alan Dr. Ichak Adizes de konuk konuşmacı olarak katıldı.

“Türkiye artık bölgesel değil, küresel bir oyuncu”

CEEMAN Başkanı Danica Purg, küreselleşen dünya coğrafyasında Türkiye’nin her zamankinden daha önemli bir yere sahip olduğunu belirterek CEEMAN 15. Yıl Konferansı’nın İstanbul’da gerçekleştirilmesinin önemli bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini söyledi. Purg sözlerine şöyle devam etti: “ Türkiye, ekonomideki hızlı yükselişi ve yurtdışındaki büyüme hamleleri ile sadece bölgesel değil, küresel bir oyuncu olarak da önemli bir yere sahip. Ekonomik gelişim ve sosyal dönüşüm açısından Türkiye, Orta ve Doğu Avrupa ülkeleriyle benzer gelişmeler yaşayan bir örnek olarak karşımızda duruyor. Bu nedenle bu toplantının Türkiye’de yapılması daha farklı bir boyut ve önem kazanıyor”.

Eğitimde ortak sorunlar ve çözümler masaya yatırıldı 

Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Nakiye Avdan Boyacıgiller ise bu konferansın Türkiye ve iş dünyası açısından önemini şu sözlerle ifade etti:  “CEEMAN, Orta ve Doğu Avrupa’daki öğretim üyelerini bir araya getirerek çok önemli bir iş yapıyor. Çünkü bu ortak coğrafyada, benzer kültürleri paylaşıyoruz ve eğitimimizle ilgili de ortak sorunlarımız var. CEEMAN bu ortak sorunları tartışmak ve olası çözümler üretmek için harikulade bir platform.  Buna ek olarak yönetim bilimleri eğitimi tek ülkeden tek kültürden gelen öğrenci ve öğretim üyeleri ile istenilen düzeye ulaşamaz. Öğrenci ve öğretim üyesi değişimi şarttır. Bu bağlamda gerekli bağlantıların yapılması ve üniversitelerin en üst düzeyde birbirlerini tanımaları için CEEMAN büyük bir fırsat. Böyle bir kongrenin ülkemizde düzenlenmesi de ayrıca ülkemizin tanıtımı açısından büyük önem arz ediyor”.

CEEMAN 15. Yıl Konferansı, Evian Group’un Kurucu Direktörü ve aynı zamanda İsviçre Lozan’daki IMD Business School’un öğretim üyesi Jean-Pierre Lehmann, Polonya İşveren Konfederasyonu Başkanı Henryka Bochniarz gibi konuşmacıları da ağırladı. CEEMAN Konferansı ile giderek daha rekabetçi hale gelen dünyada “liderlik vasıflarının” yanı sıra, yönetim bilimleri alanında eğitim veren kurumların lider yetiştirme becerilerinin artırılmasına yönelik fikirler tartışmaya açıldı. 

http://www.ceeman.org/

Duyuru ve etkinliklerimizden haberdar olmak için abone olun