Ana içeriğe atla

Uzmanlık Alanları

Yönetim Bilimleri Lisans Programında aşağıda belirtilen altı uzmanlık alanı mevcuttur. İlgili linklere tıklayarak uzmanlık alanları hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Muhasebe, genellikle firmalar olmak üzere tüm organizasyonlar hakkında finansal olan ve olmayan bilgileri sunan bir bilgi sistemidir. Yöneticiler, yatırımcılar, kredi sağlayıcılar, çalışanlar, düzenleyici kurumlar ve devlet gibi birçok kullanıcı grubu bu bilgileri finansal kararlar verirken kullanırlar. Bu anlamda muhasebe kısıtlı kaynakların toplum içinde en verimli şekilde dağıtılmasına yardımcı olur. Muhasebe iki temel branştan oluşur. Finansal muhasebe (FM) ve raporlama sistemi (denetleme dahil), bir firmanın genel durumu ve performansı hakkında özet bilgilerin hazırlanmasını ve firma dışı kullanıcı grupları ile paylaşılmasını sağlar. Bu harici kullanıcı grupları muhasebe sisteminin çıktılarını - temel mali tabloları - kullanarak daha bilgili ve rasyonel yatırım, kredi, istihdam, vergilendirme, derecelendirme ve politika kararları verebilmektedirler. Bu kararlar birçok paydaşın geçimini etkileyebileceği için, harici kullanıcılar için hazırlanan raporlar çok doğru ve güvenilir olmalıdır. Bu yüzden muhasebe fonksiyonunda profesyonel kararlar ve kurumsal etik çok önemli bir yer tutar. Dolayısıyla, muhasebe bir branş olarak finans, yönetim muhasebesi, iktisat ve kurumsal yönetim, ve aktüerya bilimi gibi diğer akademik disiplinlerle bağlantılıdır.

Yönetim muhasebesi (YM) ise bir işletmenin yöneticileri için daha detaylı raporlar hazırlanmasına yöneliktir. YM, bir şirketin rekabet gücünü arttıran en önemli araçlardan birisidir. Genel olarak, YM 1) gider yönetimi ve müşteri değeri ile ilgili kararların verilmesini ve 2) kısa/uzun vadeli planlamanın yapılmasını ve bunların çeşitli performans değerlendirme sistemleri doğrultusunda takip edilmesini destekler. YM, hem ekonomik ve hem de insan karakterinin içsel konularıyla ilgilendiği için birçok ders YM ile yakından ilişkilidir. YM ile yakından ilişkili akademik disiplinler (yakınlık derecesine göre sıralanmış olarak) finansal muhasebe, operasyon yönetimi, strateji ve örgütsel davranış şeklinde sıralanabilir.

Yönetim muhasebesinin esas kullanıcıları denetçilerken (genellikle YM sistem tasarımı yapan uzman yönetim muhasebecisi), aslında çok daha geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından kullanılır. Bu yüzden YM sadece işletme fakültelerinde değil, mühendislik fakültelerinde de genellikle zorunlu ders olarak verilmektedir. Örneğin, sadece müfettişler ve finans direktörleri (CFO) değil, özel ve kamu sektöründe başka alanlardaki birçok yönetici, organizasyonun kaynaklarını daha verimli değerlendirebilmek için yönetim muhasebesini bir araç olarak kullanmalıdır. Daha basite indirgenmiş bir şekilde, gelecekteki kariyerinde bütçe sorumluluğu alacak herkes YM’nin faydalarını görecektir.

Muhasebe alanında bir kariyer analitik ve bilgisayar bilgilerinin çeşitli şekillerde kullanılmasına ve karşılığında parasal ve kişisel mükâfatların elde edilmesine olanak tanır. Jobs Rated almanağına göre muhasebe; düşük stres, yüksek gelir, yüksek özerklik seviyesi ve yüksek istihdam talebi açılarından en iyi 5 meslek seçilmiştir. Finansal muhasebe alanına özel ilgisi olan bir mezun, kariyerine kamu muhasebesinde (denetleme) veya bir şirketin/bankanın muhasebe, finans veya iç kontrol departmanında özel muhasebeci olarak başlayabilir. Sonraki yıllarda, biraz deneyim kazandıktan ve birtakım sınavlardan geçtikten sonra serbest muhasebeci sertifikası alıp bir kamu muhasebesi şirketinde mali müşavir olarak çalışabilir. Devletin bütçeleme ve vergilendirme dairelerinde de muhasebeyle ilgili birçok iş imkanı bulunmaktadır. Son olarak, kişi iş deneyimi ve ilgi alanına göre bir denetleme firmasında ortak, muhasebe veya iç denetim departmanlarında müdür veya orta/büyük ölçekli bir işletmede genel müdür veya finans direktörü olabilir. Büyük işletmelerin yönetim kurulları üyelerinin çoğunluğu muhasebe geçmişine sahiptirler. Yönetim muhasebesi alanına özel ilgisi olan bir öğrenci için denetçilik en ideal kariyerdir. Bu alanda kariyer genellikle orta/büyük ölçekli bir işletmede, şirketin iç fonksiyonlarının spesifik alanlarına odaklanma yönünde başlar. Kariyerin sonraki aşamalarında kişi, muhtemelen çeşitli alanlarda birimler arası iyileştirme projelerinde çalışır. Mesleğin başka bir gereksinimi yönetim muhasebesi sisteminin tasarımı olabilir. Denetçi birçok durumda yönetim ekibinin bir üyesi olarak şirketin performansı ve kısa/uzun vadeli planları (bütçe ve strateji) hakkında bilgi sağlar.

Öğrenci yönetim muhasebesine ilgili ise, ilk tercih ACC 301 - Yönetim Muhasebesi olur. Bu ders, yönetim muhasebesinin hem geleneksel
ve hem modern konularını kapsar. Finansal muhasebeye ilgili öğrenciler içinde ACC 301 dışında birçok seçmeli ders seçeneği bulunmaktadır:

 • ACC 401 - Orta Düzey Finansal Muhasebe ve Raporlama
 • ACC 402 - Finansal Muhasebede İleri Konular
 • ACC 403 - Denetleme
 • ACC 404 - Uluslararası Muhasebe
 • ACC 405 - Mali Tablo Analizi

Öğrenci yönetim muhasebesinde bir kariyer hedefliyorsa ve bakış açısını geliştirmek istiyorsa, şu dersler dikkate alınabilir:

 • FIN 301 - Finansal Yönetim
 • FIN 401 - Kurumsal Finans
 • FIN 404 - Çok Uluslu Kurumsal Finans
 • MGMT 401 - İşletme Stratejisi
 • MGMT 403 - Uluslararası İşletme
 • MGMT 405 - Türk Yönetim Bağlamı
 • MGMT 407 - İş Hukuku
 • MGMT 410 - İş Politikası ve Stratejik Yönetim
 • MGMT 411 - İş ve Profesyonel İletişim
 • OPIM 301 - Operasyon Yönetimi
 • OPIM 302 - Yönetim Bilgi Sistemleri

Ayrıca bu alana özel ilgi duyan öğrenciler bilgi düzeylerini artırmak için aşağıdaki dersleri alabilirler:

 • ECON 335 - İktisat ve Bilgi
 • ECON 341 - Kurumsal Finans
 • ECON 350 - Finansal Kurumlar ve Piyasalar
 • ECON 450 - Bankacılık Mikro Ekonomisi

Finans, bireysel yatırımcılar, hizmet/sanayi şirketleri, bankalar ve diğer finansal kuruluşlar gibi ekonominin çeşitli oyuncuları için parasal değer yaratma bilimi olarak tanımlanabilir.

Finans sektörü yakın tarihte önemli ölçüde büyümüştür ve bu büyüme ticari bankacılık, yatırım bankacılığı, aracı kurumlar ve finansal danışmanlık sektörlerinde yeni iş imkanları doğurmuştur. Türkiye kendi bölgesinde bir iktisadi güç haline gelmeyi amaçladığından bu büyüme eğiliminin gelecekte de sürmesi beklenmektedir.

Finans sektöründe çok farklı kariyer imkanları bulunmaktadır ve eğitiminizi kendinize en uygun kariyer yolunu seçecek şekilde planlamanız çok önemlidir. Finans alanında hangi konuya ilgi duyduğunuzu belirlemek ve hedeflediğiniz alanda başarılı olmanızı sağlayacak alt yapıyı oluşturmak bu planın bir parçası olmalıdır. Sabancı Üniversitesi’nde çok çeşitli finans dersleri verilmektedir. Bu derslerin mezuniyetinizden sonra hedeflerinizi gerçekleştirmek için size yardımcı olacağını umuyoruz.

Örnek sektörler:

 • (Genel) Finans yönetimi
 • Finans danışmanlığı
 • Denetim
 • Kurumsal finansman
 • Girişim sermayesi
 • Para yönetimi
 • Finansal planlama
 • Fon yönetimi
 • Sigorta
 • Gayrimenkul
 • Hazine
 • Ticaret bankacılığı
 • Perakende bankacılığı
 • Yatırım bankacılığı
 • Araştırma
 • Finansal Ürünlerin alım satımında aracılık
 • Proje finansmanı
 • Piyasa yapıcı ve düzenleyici devlet kurumlarında finansal yönetim

Mezuniyetten sonra ulaşılabilecek pozisyonlar:

Analist, uzman, yönetici adayı

Kariyerin ileriki aşamalarında ulaşılabilecek pozisyonlar:

CEO (genel müdür), CFO (mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı), CRO (risk yönetiminden sorumlu genel müdür yardımcısı), üst yönetici, genel müdür yardımcısı

Bu alana ilgi duyan öğrenciler aşağıdaki seçmeli dersleri alabilirler:

 • FIN 301 - Finansal Yönetim
 • FIN 401 - Şirketler Finansmanı
 • FIN 402 - Yatırımlar
 • FIN 403 - Finansal Türevler
 • ACC 201 - Finansal Muhasebe ve Raporlamaya Giriş
 • ACC 401 - Finansal Muhasebe ve Raporlama
 • ACC 405 - Finansal Tablo Analizi
 • OPIM 402 - Yönetimde Karar Modelleri
 • OPIM 405 - Yönetim Karar Destek Sistemleri

Ayrıca bu alana özel ilgi duyan öğrenciler bilgi düzeylerini artırmak için aşağıdaki dersleri alabilirler:

 • ECON 450 - Bankacılığın Mikro İktisadı
 • ECON 335 - Bilgi Ekonomisi
 • ECON 345 - Uluslararası Finans
 • ECON 350 - Finansal Kurumlar ve Piyasalar
 • IE 303 - Karar Ekonomisi
 • IE 412 - Finansal Mühendislik

Türkiye’de de insan kaynakları alanı giderek artan bir önem kazanmaktadır. Bir yandan işletmelerde insan kaynakları bölümleri açılmakta ve gelişmekte, bir yandan da insan kaynakları alanında hizmet veren uzmanlaşmış şirketler de yaygınlaşmaktadır. Bunlar arasında bir de yönetim danışmanlığı hizmeti veren şirketler bulunmaktadır. Ayrıca daha uzmanlaşmış, örneğin, eğitim hizmeti veren veya yönetici temininde danışmanlık yapan şirketleri saymak mümkündür.

İnsan kaynakları yönetimi bir uzmanlık alanı olarak işletmelerdeki insan kaynaklarının planlanması, temini ve seçimi, eğitim ve geliştirme, ücretlendirme, performans değerlendirme, kariyer planlama ve endüstri ilişkileri gibi faaliyetleri kapsar. Sunduğu iş ve kariyer imkanları bir yanda işletmelerin ve işletme gruplarının insan kaynakları birimleri bünyesinde yer almaktadır. Ayrıca, yukarıda belirtildiği gibi, insan kaynakları alanında uzmanlaşmış hizmet veren şirketler içinde de iş ve kariyer olanakları vardır.

Bu alanda kendisini geliştirmek isteyen yönetim bilimleri öğrencileri aşağıdaki dersleri seçmeli olarak alabilirler:

 • ORG 301 - Örgütler ve Örgütlenme 
 • ORG 302 - Örgütsel Davranış
 • ORG 401 - İnsan Kaynakları Yönetimi
 • ORG 402 - Organizasyon Tasarımı
 • MGMT 401 - İşletme Stratejisi
 • MGMT 402 - Girişimcilik
 • MGMT 403 - Uluslararası İşletme
 • MGMT 405 - Türk Yönetim Bağlamı
 • MGMT 406 - Küreselleşme
 • MGMT 407 - İş Hukuku
 • MGMT 408 - İş ve Toplum

Ayrıca bu alana ilgi duyan öğrenciler, teknik temellerini daha da derinleştirmek isterlerse diğer programlardan aşağıdaki dersleri alabilirler:

 • PSY 302 - Sosyal Psikoloji
 • SOC 201 - Toplum ve Toplumsal Gelişme Teorileri
 • SOC 305 - Kurumsal Yönetim ve Sosyal Sorumluluk
 • SOC 444 - Yeni Toplumsal Hareketler
 • SPS 315 - Sosyal Ağların Analizi
 • LAW 310 - Karşılaştırmalı Hukuksal Düşünce
 • IE 306 - Ergonomi
 • IE 307 - İş Analizi ve Tasarımı
 • IE 419 - Toplam Kalite Yönetimi
 • ECON 201 - Oyunlar ve Stratejiler   
 • ECON 310 - Oyun Teorisi     
 • ECON 330 - Endüstriyel Organizasyon    
 • ECON 335 - Bilgi Ekonomisi    
 • ECON 430 - İşçi Ekonomisi

Pazarlama, şirketlerin müşteriler için değer yaratma ve karşılığında müşterilerden değer yakalama süreçleri olarak tanımlanır. Pazarlama, yeni müşterileri kazanma ve/veya mevcut müşteri elde tutma ve büyütme yoluyla karlı müşteri ilişkileri yürütmekle bağdaştırılır. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere, pazarlama alanında başarılı olmak isteyen öğrenciler ekonomi, muhasebe, finans, psikoloji, örgütsel davranış ve operasyon yönetimi gibi farklı akademik disiplinlerde bilgi sahibi olmalıdırlar.

Pazarlama alanında işe alım yapan sektörler/şirketler:

Hemen hemen tüm sektörlerde ve şirketlerde pazarlama pozisyonları mevcuttur.

Başlangıç seviyesi pazarlama pozisyonları:

Satış, pazar araştırması, marka yönetimi, tedarik zinciri yönetimi ve lojistik, ve reklamcılık gibi pazarlamanın alt branşlarında pozisyonlar bulunmaktadır. Başlangıç seviyesinde alınacak unvanlar marka müdür yardımcısı, kıdemsiz pazarlama analisti, müşteri sorumlusu, satış sorumlusu, satış müdür yardımcısı şeklinde olabilir.

Üst seviye pazarlama pozisyonları:

Pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcısı (CMO), pazarlama direktörü, pazarlama danışmanı, satış müdürü, vs.

Pazarlama alanında uzmanlaşmak isteyen Yönetim Bilimleri Fakültesi öğrencilerine önerilen dersler:

 • MGMT 201 - İşletmeye Giriş
 • MGMT 202 - Finansal Muhasebe ve Raporlamaya Giriş
 • MGMT 401 - İşletme Stratejisi
 • MGMT 403 - Uluslararası İşletme
 • MKTG 301 - Pazarlamaya Giriş
 • MKTG 401 - Pazarlama Araştırması
 • MKTG 402 - Tüketici Davranışı
 • MKTG 403 - Uluslararası Pazarlama
 • MKTG 404 - Dijital Pazarlama
 • MKTG 405 - Pazarlama Stratejisi
 • MKTG 406 - Marka Yönetimi
 • ACC 301 - Yönetim Muhasebesi
 • FIN 301 - Finansal Yönetim
 • ECON 204 - Mikro Ekonomi
 • ECON 201 - Oyun ve Stratejiler
 • OPIM 301 - Operasyon Yönetimi
 • OPIM 302 - Yönetim Bilişim Sistemleri
 • OPIM 401 - Tedarik Zinciri Yönetimi
 • OPIM 403 - Servis Operasyonları Yönetimi
 • OPIM 407 - Destek Sistemleri İş Zekası ve Karar Destek
 • OPIM 408 - İş Zekası ve Analitik Pazarlama
 • ORG 301 - Örgütler ve Örgütlenme 
 • ORG 302 - Örgütsel Davranış
 • ORG 401 - İnsan Kaynakları Yönetimi

Ayrıca bu alana ilgi duyan öğrenciler, teknik temellerini daha da derinleştirmek isterlerse diğer programlardan aşağıdaki dersleri alabilirler:

 • ECON 201 - Oyun ve Stratejiler
 • ECON 301 - Ekonometri
 • ECON 310 - Oyun Teorisi
 • PSY 301 - Akıl ve Davranış
 • PSY 302 - Sosyal Psikoloji
 • CULT 225 - Reklam ve Kültür   
 • CULT 360 - Tüketim Toplumu ve Kültürleri

Türkiye’de Bilişim Teknolojileri (BT) sektörü geçtiğimiz yıllarda büyüyen sektörlerin başını çekmektedir. Yazılım mühendisleri ve programcılar yönetim bilimleri açısından donanımsal eksikliklerinden ötürü, işletme yöneticileri ise teknik açıdan eksikliklerinden ötürü birbirleriyle etkin iletişememektedirler. Teknoloji alanında Türkiye’de en çok ihtiyaç duyulan iş gücü BT yönetimi alanındadır. Özellikle BT ürünlerinin satışı, yeni iş geliştirme, Ar-Ge ve pazarlama yönetimi, satış destek ve teknoloji danışmanlığı, ERP implementasyonu ve yazılım projelerinde işletme ve BT alanlarında donanımlı yönetici adayı çalışanlara ihtiyaç bulunmaktadır. Bilgi teknolojilerinin işletme açısından gücünü ve kabiliyetlerini bilen, fikir üretip, proje yönetiminde ve yürütülmesinde yardımcı olabilecek mezunlarımız aşağıdaki tip pozisyonlarda çalışabilirler:

BT-tabanlı işletme çözümlerinin tasarlanması  ve uygulanması, bilgi yönetimi, veri yönetimi, iş zekası, BT- kaynaklı iş dönüşümü projeleri, BT proje yönetimi, bilişim teknolojilerinde girişimcilik. E-iş geliştirme ve yönetimi, bilişim sistemleri planlama, geliştirme ve yönetimi, BT danışmanlığı.

Örnek Sektörler/Şirketler:

 • Bankacılık (Garanti, Yapı Kredi..),
 • Teknoloji (Turkcell, IBM, SAP, Microsoft, HP, Oracle..),
 • Perakende ve Hızlı Tüketim Malları (Teknosa, Migros, P&G, Henkel.),
 • Üretim (Brisa, Arçelik..),
 • Danışmanlık (PWC, Ernst & Young, Deloitte, IBM)
 • Bilgi Sistemleri ile ilgili diğer sektörler

Mezuniyet sonrası örnek iş pozisyonları:

Veri analisti, iş analisti, iş geliştirme asistanı

Kariyer geleceği için örnek pozisyonlar:

Bilgi Teknolojilerinden sorumlu genel müdür yardımcısı (CIO), BT danışmanı, Proje müdürü, BT direktörü

Bu alanda kendisini geliştirmek isteyen Yönetim Bilimleri Fakültesi öğrencileri aşağıdaki dersleri seçmeli olarak alabilirler:

 • OPIM 301 - Operasyon Yönetimi
 • OPIM 302 - Yönetim Bilgi Sistemleri
 • OPIM 402 - İşletme Bilimi
 • OPIM 403 - Servis Operasyonları Yönetimi
 • OPIM 404 - İş Süreçleri Analizi ve Tasarımı
 • OPIM 405 - Yönetim Karar Destek Sistemleri
 • OPIM 406 - Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)
 • OPIM 407 - İş Zekası ve Karar Destek Destek Sistemleri
 • OPIM 408 - İş Zekası ve Analitik Pazarlama
 • OPIM 409 - Proje Yönetimi
 • MGMT 404 - Teknoloji Yönetimi
 • MKTG 404 - Dijital Pazarlama

Ayrıca bu alana ilgi duyan öğrenciler, teknik temellerini daha da derinleştirmek isterlerse diğer programlardan aşağıdaki dersleri alabilirler:

 • CS 201 - Programlamaya Giriş
 • IE 409 - Proje Yönetimi
 • IE 415 - Karar Destek Sistemleri
 • IE 451 - Veri Görselleştirilmesi ve Analizi

Operasyon yönetimi her şirketin olmazsa olmazı, değer yaratan -ürün ve hizmet üreten - süreçlerin etkin ve verimli bir şekilde çalışması amacıyla tasarlanması ve yönetilmesidir. Bir başka deyişle, operasyon yönetimi herhangi bir sürecin katma değerini arttırmayı hedefler.  Çıkış alanı üretim olsa da, bugün her sektörde kendilerine yer bulabilecek olan mezunlar, özellikle analitik ve sentezci düşünme ve yaratıcılık kabiliyetlerini geliştirici dersler alarak ve projeler yaparak bu alanda hazırlanmak zorundadırlar. Artan küresel belirsizlikler ve risklerin, genişleyen ve kıtalar arası uzayan tedarik zincir ve ağlarının yönetilmesinde aktif rol oynamak isteyenler bu alanda uzmanlaşabilirler.

Katma değer yaratan süreçlerin optimal performans için piyasa gerekleri ile uyumlu olması gerektiğinden pazarlamayla, süreçler ile üretilen ürün ve hizmetlerin maliyetlerinin belirlenmesi, süreç performanslarının ölçülmesi konusunda yönetim muhasebesi ile, projelerin finansal getirilerinin ölçülmesinde finansla ve süreçlerin parçası olan insanların yönetiminde örgütsel davranış ile yakın teması olan bir alandır.  Bu nedenle söz konusu alanların temel derslerinin alınması başarılı bir operasyon yöneticisi olmak için gerekli olan büyük resmin görülmesini sağlayacaktır.

İş ve süreç analistliği ile başlayabilecek kariyer yolculuğu tedarik zincir direktörlüğüne veya danışmanlık şirketlerinde partner olmaya kadar uzanabilir. Her sektörde iş yapabilme olanağı ve süreçlerle düşünme esnekliği bu alanı gelecekte de ön planda olan mesleklerin çıkış noktası yapmaktadır.

Örnek Sektörler/Şirketler:

 • Üretim (Kordsa Global, Temsa Global, Brisa, Arçelik...)
 • Yönetim Danışmanlığı (McKinsey, BCG, Booz, At Kearney, Ernst & Young, Deloitte, IBM.)
 • Hızlı Tüketim Malları (Unilever, P&G, Henkel, İpek Kağıt.)
 • Perakende (CarrefourSa, Metro, Migros.)
 • Sağlık Hizmetleri & İlaç (Pfizer, AstraZeneca, Merck.)
 • Gıda & Hizmetler (Eti Gıda, Ülker, McDonalds, Burger King.)
 • Finans ve Bankacılık (Akbank, Garanti, İş Bankası, Sigorta şirketleri.)
 • Teknoloji (Turkcell, Nokia, Sony, IBM, SAP, Microsoft, HP, Oracle.)
 • Enerji & Emtia (Enerjisa, Alarko, Assan.)
 • Lojistik (Borusan, Reysas...)
 • Otomotiv (Toyota, Ford, Fiat, Honda...)

Mezuniyet sonrası örnek iş pozisyonları:

İş analisti, operasyon analisti, lojistik uzmanı, tedarik zinciri analisti/uzmanı, iş süreci tasarım analisti, operasyon danışmanı, tedarik uzmanı, satın alma analisti

Kariyer geleceği için örnek pozisyonlar:

Proje müdürü, tedarik zinciri müdürü/direktörü, operasyon direktörü, fabrika müdürü, lojistik direktörü, operasyonlardan sorumlu genel müdür yardımcısı (COO), tedarik zincirinden sorumlu genel müdür yardımcısı (CSO), satın almadan sorumlu genel müdür yardımcısı (CPO), ortak, proje müdürü, satın alma müdürü, üretim müdürü

Bu alanda kendisini geliştirmek isteyen Yönetim Bilimleri Fakültesi öğrencileri OPIM 301 - Operasyon Yönetimi dersine ek olarak aşağıdaki
dersleri seçmeli olarak alabilirler:

 • OPIM 302 - Yönetim Bilişim Sistemleri
 • OPIM 401 - Tedarik Zinciri Yönetimi
 • OPIM 402 - İşletme Bilimi
 • OPIM 403 - Servis Operasyonları Yönetimi
 • OPIM 404 - İş Süreci Analiz ve Tasarımı
 • OPIM 405 - Yönetim Karar Destek Sistemleri
 • OPIM 406 - Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)
 • OPIM 407 - İş Zekası ve Karar Destek Destek Sistemleri
 • OPIM 408 - İş Zekası ve Analitik Pazarlama
 • OPIM 409 - Proje Yönetimi 
 • MGMT 404 - Teknoloji Yönetimi
 • MKTG 401 - Pazarlama Araştırması

Ayrıca bu alana ilgi duyan öğrenciler, temellerini daha derinlemesine oluşturmak isterlerse diğer programlardan aşağıdaki dersleri alabilirler:

 • ECON 201 - Oyun ve Stratejiler
 • ECON 412 - Uygulamalı Mikro Ekonomi
 • IE 301 - Yöneylem Araştırmasında Deterministik Modeller
 • IE 302 - Yöneylem Araştırmasında Rassal Modeller
 • IE 303 - Karar Ekonomisi
 • IE 304 - Üretim ve Servis Sistemleri Planlama ve Tasarımı
 • IE 305 - Simülasyon
 • IE 308 - Gider Analizi ve Kontrolü
 • IE 403 - Kalite Planlama ve Kontrol
 • IE 405 - Karar Analizi
 • IE 409 - Proje Yönetimi
 • IE 414 - Üretim Stratejileri
 • IE 419 - Toplam Kalite Yönetimi
 • IE 420 - Depolama ve Dağıtım Sistemleri
 • IE 430 - Lojistik Sistemleri Planlama ve Tasarlama
 • IE 454 - Tedarik Zinciri Analizi

Duyuru ve etkinliklerimizden haberdar olmak için abone olun

CAPTCHA