Ana içeriğe atla

Yandal Programlar

Girişimcilik Yandal Onur Programı, son yıllarda işletme bilimi alanında oluşan kuramsal ve eylemli katkılardan yararlanarak öğrencilere belli düzeyde bir yapı ve yetenek kazandıracaktır. Program, öğrencilerin girişimcilik, şirket içi girişimcilik, inovasyon, teknoloji yönetimi alanlarındaki belli başlı düşünsel akımlar ve tartışmalar konusunda bilgi ve perspektif sahibi olmalarını sağlayacaktır. Öğrenciler, kuramsal derslerle birlikte kendilerini ilgili alanlarda hazırlayabilmeleri için iş dünyasıyla sıkı bir ilişki kuracaklardır. Programın belirleyici özelliklerinden biri, girişimcilik ve inovasyonun toplum içindeki işlevlerine yönelik yeni bakış açılarını da kuracak olmasıdır. Girişimcilik sosyal alanlarda ve devlet kurumlarında da aranan bir özelliktir.

PROGRAM YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • Değerlendirmenin yapılacağı dönem başındaki  Genel Not Ortalamasının (GNO)* en az 2.72 olması gerekir.(yaz dönemleri dahil)
 • Değerlendirmenin yapılacağı döneme kadar alınan tüm derslerden başarılı olunması gerekir (yaz dönemleri dahil).
 • Değerlendirmenin yapılacağı dönem başında; en geç altıncı yarıyılın başında olunması gerekmektedir (başvuruların ise yukarıda belirtildiği şekilde yapılmış olması gerekir).
 • Başvurunun ilgili Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilmesi gerekir.

Girişimcilik Yandal programının yükümlülüklerini takip etmek için lütfen tıklayınız.

 

Bu programın açılma gerekçesi, son dönemde etkisi artarak hissedilen iki gelişme, piyasaların küresel hâle gelmesi ve hızlı dijital dönüşüm, sonucunda Türkiye’de özel sektör ve kamuda yer alan kurum ve kuruluşların rekabetçiliğini korumak üzere karar alma ve risk yönetimi konularında uzman bireylere ihtiyaç duyulduğunun saptanmasıdır. Bir yandan, piyasalarda rekabetin hızla artması, ülkeler arasındaki ilişkilerin gelişmesi sonucu risklerin tür ve sayısının değişmesi farklı düşünme biçimlerini zorunlu kılarken, öte yandan, teknolojik gelişmeler ile boyutu artan veri kümelerinin hızlı ve etkin olarak irdelenmesi, karar ve eylemlerde yol gösterici olarak kullanılmasını gerektirmektedir. Gerek geleceği tahmin edebilecek, risk azaltıcı önlemleri saptayıp uygulamaya koyabilecek, gerekse de alınan kararların sonuçlarının değerlendirilmesinde kullanılacak yöntemleri haiz yöneticilerin zaman kaybetmeden yetiştirilmesi, ülkenin geleceği açısından büyük önem taşımaktadır.

Programın, özel ve kamu kurum ve kuruluşlarında olduğu kadar, danışmanlık ve eğitim hizmetleri alanlarında faaliyet gösteren şirket ve kurumların da ihtiyaçlarını karşılayacak mezunlar vereceği düşünülmektedir. Bunun yanı sıra, mezunların, tercih ettikleri takdirde,  programın kazandıracağı donanım sayesinde ilgili akademik lisansüstü programlara da devam edebilecek düzeyde olmaları öngörülmektedir.

İş Analitiği Yandal Programı, iş analitiği alanına ilgi duyan ve bu alanda uzmanlaşmak isteyen öğrencilere temel uygulamalı matematiksel ekonomi, niteliksel analiz ve araştırma yöntemleri, karar analizi, makro ve mikro ekonomi, veri madenciliği ve analizi, rassal süreçler, sistem dinamikleri gibi farklı alanlardaki birikimi bir araya getirerek mezunlarında güçlü bir “Karar Analitiği” temeli oluşturarak iş analitiği veri tabanlarından aktif olarak faydalanmasına ve bulduğu sonuçları karar verme aşamasında kullanmasına olanak sağlayacaktır. 

Programın hedef kitlesi İş Analitiği alanına ilgi duyan tüm lisans öğrencileri olmakla beraber, iş analitiği problemleri ile ilgilenen programlarda – yönetim bilimleri, üretim sistemleri mühendisliği ve ekonomi – kayıtlı öğrencilerin İş Analitiği Yandal Programına nispeten daha fazla ilgi göstermesi beklenmektedir.

PROGRAM YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • Değerlendirmenin yapılacağı dönem başındaki  Genel Not Ortalamasının (GNO)* en az 2.72 olması gerekir.(yaz dönemleri dahil)
 • Değerlendirmenin yapılacağı döneme kadar alınan tüm derslerden başarılı olunması gerekir (yaz dönemleri dahil).
 • Değerlendirmenin yapılacağı dönem başında; en geç altıncı yarıyılın başında olunması gerekmektedir (başvuruların ise yukarıda belirtildiği şekilde yapılmış olması gerekir).
 • Başvurunun ilgili Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilmesi gerekir.

İş Analitiği Yandal programının yükümlülüklerini takip etmek için lütfen tıklayınız.

 

Türkiye’de ileri düzeyde yatırım bankacılığı, portföy performans analizi ve yönetimi, ulusal ve küreselleşen şirketlerde risk yönetimi, kurumların finansal yönetimi, iç ve dış sermaye yönetimi, emeklilik fonları planlama ve yönetimi, yabancı fonların Türkiye ofislerinde finans uygulamaları alanlarında artacak talebi karşılamak, katma değer oluşturmak, teoriyi pratikle birleştirerek en yeni tekniklerle donanımlı finans profesyonelleri yetiştirmek.

Finans Yandal Programı, finans alanına ilgi duyan ve finans alanında uzmanlaşmak isteyen öğrencilere temel finans kavram ve yaklaşımlarını belirli bir yapı çerçevesinde aktarmayı hedefleyen bir programdır. Program, öğrencilerin yatırımlar, portföy yönetimi, finansal türevler, risk yönetimi, kurumsal finans, şirket değerleme ve şirket birleşmeleri ve devralmaları gibi alanlarda pratik hayatta ortaya çıkan finansal problemleri tanımlamasına, problemlerin çözümünde kullanılabilecek teorik modellerden uygun olanları seçmesine, tercih edilen teorik modelleri ampirik olarak uygulayıp test etmesine, bu amaç için finansal veri tabanlarından aktif olarak faydalanmasına ve bulduğu sonuçları karar verme aşamasında kullanmasına olanak sağlayacaktır. Programın hedef kitlesi finans alanına ilgi duyan tüm lisans öğrencileri olmakla beraber, finans problemleri ile ilgilenen programlarda – yönetim bilimleri, üretim sistemleri mühendisliği ve ekonomi – kayıtlı öğrencilerin Finans Yandal Programına nispeten daha fazla ilgi göstermesi beklenmektedir. 

PROGRAM YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • Değerlendirmenin yapılacağı dönem başındaki  Genel Not Ortalamasının (GNO)* en az 2.72 olması gerekir.(yaz dönemleri dahil)
 • Değerlendirmenin yapılacağı döneme kadar alınan tüm derslerden başarılı olunması gerekir (yaz dönemleri dahil).
 • Değerlendirmenin yapılacağı dönem başında; en geç altıncı yarıyılın başında olunması gerekmektedir (başvuruların ise yukarıda belirtildiği şekilde yapılmış olması gerekir).
 • Başvurunun ilgili Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilmesi gerekir.

Finans Yandal programının yükümlülüklerini takip etmek için lütfen tıklayınız.

 

Duyuru ve etkinliklerimizden haberdar olmak için abone olun

CAPTCHA