Ana içeriğe atla
Burcu Albayrak Günaydın Yönetim Bilimleri Fakültesi YBF İdari İşler Müdürü (216) 483 9672 burcualbayraksabanciunivedu
Personal Web

sbs.sabanciuniv.edu

Jobs

YBF İdari İşler Müdürü


• Sabancı Yönetim Bilimleri Fakültesi & Enstitüsü’nün faaliyetlerini yürütebilmesi için gerekli olan tüm idari ve operasyonel görevlerin uygulanması ve yönetimi
• Sabancı Yönetim Bilimleri Fakültesi & Enstitüsü için düzenli istatistiksel verilerin ve raporların analiz edilmesi ve üretilmesi
• Sabancı Yönetim Bilimleri Fakültesi & Enstitüsü lisans ve lisansüstü programların pazarlama, satış ve tanıtımının yönetilmesi
• Sabancı Yönetim Bilimleri Fakültesi & Enstitüsü ile iç ve dış paydaşları arasındaki ağı koordine etmek
• Tüm program seviyeleri için müfredat geliştirme ve tasarım
• Yeni program tasarımı, uygulaması ve yönetmelikleri
• Sabancı Yönetim Bilimleri Fakültesi & Enstitüsü akreditasyon süreçlerini yönlendirmek
• Öğretim üyeleri ve idari personelin İK süreçleri (50+)
Profesyonel Yüksek Lisans programlarının satış sonrası süreçlerin denetlenmesi: adaylarla görüşmeler, seçme, yerleştirme, oryantasyon vb.
• Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yönetmeliklerine ve Üniversite içi/dışı farklı bölümlere/paydaşlara uygun olarak yıllık akademik ve ders dışı programlara/programlara rehberlik etmek
• Sabancı Yönetim Bilimleri Fakültesi & Enstitüsü’nün tüm programlar için pazarlama planının (ve yürütülmesinin) oluşturulması (sosyal medya, medya, bilgilendirme toplantıları, fuarlar, tanıtım, broşür, broşür, haber bülteni, tasarımlar vb.)
• Bütçe planlaması ve yönetimi
• Akreditasyon, ortaklık, üyelik ve ağ geliştirme
• Sabancı Yönetim Bilimleri Fakültesi & Enstitüsü’nün uluslararasılaşması
• Sabancı Yönetim Bilimleri Fakültesi & Enstitüsü’ne özel sunumlar oluşturmak ve sunmak
• Sabancı Yönetim Bilimleri Fakültesi & Enstitüsü operasyonlarını ve stratejik planlamasını denetlemek
• Gerektiğinde haftalık, aylık ve yıllık raporların (program ve ilerleme) hazırlanması ve derlenmesi
• Sunum, raporlama ve bütçeleme faaliyetlerini yürütmek
• Sabancı Yönetim Bilimleri Fakültesi & Enstitüsü web sitesini güncellemek, yönetmek ve geliştirmek
• Departmanların hedef atama sürecinde destekleyici ve yol gösterici rolü yerine getirmek
• Yaz programı, sempozyumlar, çalıştaylar, araştırma ödülleri vb. faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak

SU Çalışanları Ortak Yetkinlikler
• Takım çalışması yaparak işbirliği oluşturmak
• Sorumluluk bilinciyle hareket etmek
• Hizmette duyarlılık
• Sürekli öğrenmek ve geliştirmek
• Kişisel farkındalık sergilemek