Ana içeriğe atla
Gökçe Çalışkan Yönetim Bilimleri Fakültesi YBF Akreditasyon Uzmanı (216) 483 9665 gokcecaliskansabanciunivedu
Jobs

YBF Akreditasyon Uzmanı


Akreditasyon Sorumlusu:
• Fakülte’nin AACSB akreditasyonu için her dönemde gerekli değerlendirme dokümantasyonunu gerçekleştirmek
• Akreditasyon başvuruları için gerekli raporlar, veriler ve materyallerin geliştirilmesine ve başvuruların yapılmasına yardımcı olmak
• Yıllık müfredat ve akreditasyon komitesi toplantılarını organize etmek, komitenin güncellenmelerini/kararlarını takip etmek ve uygulamaya koymak
• AACSB akreditasyon kuruluşunun 6 yılda bir gerçekleştirdiği denetim ziyareti ile ilgili tüm ayrıntıları planlamak ve organizasyonunu yönetmek
• Denetimi takip eden 2 sene içerisinde “Continous Improvement Review Application” raporunu yazarak Fakülte’nin stratejik raporunu AACSB’ye teslim etmek
• Akreditasyonla ilgili süreçlerin kalitesini sürdürmek ve artırmak için en iyi uygulamaları ve prosedürleri uygulamak
• Takım çalışması yaparak işbirliği oluşturmak
• Sorumluluk bilinciyle hareket etmek
• Hizmette duyarlılık
• Sürekli öğrenmek ve geliştirmek
• Kişisel farkındalık sergilemek