Ana içeriğe atla

Finans Yandal Programı

GEREKÇE:

Türkiye’de ileri düzeyde yatırım bankacılığı, portföy performans analizi ve yönetimi, ulusal ve küreselleşen şirketlerde risk yönetimi, kurumların finansal yönetimi, iç ve dış sermaye yönetimi, emeklilik fonları planlama ve yönetimi, yabancı fonların Türkiye ofislerinde finans uygulamaları alanlarında artacak talebi karşılamak, katma değer oluşturmak, teoriyi pratikle birleştirerek en yeni tekniklerle donanımlı finans profesyonelleri yetiştirmek.

 

2. PROGRAM

A. TANIMI:

Finans Yan Dal Programı, finans alanına ilgi duyan ve finans alanında uzmanlaşmak isteyen öğrencilere temel finans kavram ve yaklaşımları belirli bir yapı çerçevesinde aktarmayı hedefleyen bir programdır. Program, öğrencilerin yatırımlar, portföy yönetimi, finansal türevler, risk yönetimi, kurumsal finans, şirket değerleme ve şirket birleşmeleri ve devralmaları gibi alanlarda pratik hayatta ortaya çıkan finansal problemleri tanımlamasına, problemlerin çözümünde kullanılabilecek teorik modellerden uygun olanları seçmesine, tercih edilen teorik modelleri ampirik olarak uygulayıp test etmesine, bu amaç için finansal veri tabanlarından aktif olarak faydalanmasına ve bulduğu sonuçları karar verme aşamasında kullanmasına olanak sağlayacaktır. Programın hedef kitlesi finans alanına ilgi duyan tüm lisans öğrencileri olmakla beraber, finans problemleri ile ilgilenen programlarda – yönetim bilimleri, üretim sistemleri mühendisliği ve ekonomi – kayıtlı öğrencilerin Finans Yan Dal Programına nispeten daha fazla ilgi göstermesi beklenmektedir. 

 

B. PROGRAM YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Öğrenciler en erken lisans diploma programı seçimi yaptıkları dönemi izleyen dönemin başında, en geç altıncı yarıyılın başında Yan Dal Programına başvurabilirler. Kabul için genel not ortalamasının (GNO) en az 2.72 olması ve başvurunun ilgili Fakülte Kurulu kararıyla kabul edilmesi gerekir.

Yan dal programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir.

Yan Dal Programlarına devam eden öğrenciler, devam ettikleri programın gerektirdiği bütün dersleri almak, gerekli toplam krediyi tamamlamak ve programın diğer gereklerini yerine getirmekle yükümlüdür. Program süresince tamamlanması gereken kredi toplamı en az 18’dir.

Finans Yan Dal Programının mezuniyet için gerekli kredi ve ders sayısı:

Ders KategorisiECTSSU KredisiDers
Zorunlu-31
Çekirdek Seçmeli-124
Alan Seçmeli-31
Toplam35186

  

C.DERSLER

Zorunlu Dersler

Aşağıdaki derslerden birinin tamamlanması yeterlidir.

Ders KoduDers AdıECTSSu Kredisi Fakülte
FIN301Finansal Yönetim 6 3 YBF
IE303Karar Ekonomisi 6 3 MDBF

 

 

Çekirdek Seçmeli Dersler

Öğrenciler aşağıda bulunan derslerden toplam 4 ders almak zorundadırlar. "FIN 402 ile IE 407" ve "FIN 403 ile IE 412" dersleri, eşdeğer dersler olduğundan; bu eşdeğer ders kümelerinden sadece birer ders, bu alana sayılabilir. Çekirdek seçmeli havuzun mezuniyet yükümlülüklerini tamamladıktan sonra fazladan alınan çekirdek seçmeli dersler, alan seçmeli ders olarak sayılır.

Dersin KoduDersin AdıECTSSU KredisiFakülte
FIN 401Şirketler Finansmanı63YBF
FIN 402Yatırımlar63YBF
FIN 403Finansal Türevler63YBF
FIN 404Uluslarası Şirketler Finansmanı63YBF
FIN 405Şirket Birleşme ve Devralmaları63YBF
FIN 406Davranışsal Finans63YBF
FIN 407Girişim Sermayesi ve Özel Sermaye63YBF
FIN 408Finansal Ürünler63YBF
FIN 409Bankacılık ve Finansal Aracılık63YBF
FIN 499Servet Yönetimi63YBF
IE 407Yatırım Karar Verme63MDBF
IE 412Finansal Mühendislik63MDBF
IE 432Finansta Rassal Modeller63MDBF

 

Alan Seçmeli Dersler

Dersin KoduDersin AdıECTSSU KredisiFakülte
ACC301Yönetim Muhasebesi63YBF
ACC401Finansal Myhasebe ve Raporlama63YBF
ACC402İleri Finansal Muhasebe63YBF
ACC403Denetim63YBF
ACC404Uluslararası Muhasebe53YBF
ACC405Finansal Tablo Analizi63YBF
ACC450Muhasebeye ilişkin seçme konular I53YBF
ACC451Muhasebeye ilişkin seçme konular II53YBF
FIN450Finansa ilişkin seçme konular I53YBF
FIN451Finansa ilişkin seçme konular II53YBF
ECON345Uluslararası Finans63SSBF
ECON350Finansal Kurumlar ve Piyasalar63SSBF
ECON450Bankacılığın mikroistisatı63SSBF

Duyuru ve etkinliklerimizden haberdar olmak için abone olun

CAPTCHA