Ana içeriğe atla

Profesyoneller için İş Analitiği

İş Analitiği programının amacı özel sektör ve kamu kurum ve kuruluşlarının rekabetçi koşullarda iş performanslarını anlama ve veriye ve analitik yaklaşımlara dayalı yeni stratejiler geliştirme ihtiyacını karşılayabilecek profesyoneller yetiştirmektir. Günümüzde organizasyonlardaki sezgisel olarak alınan kararlar, yerini veri ve bilgi temelli alınan kararlara bırakmaktadır. Organizasyonların faaliyetleri ile ilgili, uçtan uca pozitif finansal getiri sağlayabilecek ve stratejik avantaj sağlayabilecek veriye dayalı bilgi temelli aksiyonlar alabilmek gerekmektedir.

Dijital çağın hızla ilerlemesiyle birlikte işletmeler benzeri görülmemiş miktarda verilere erişmektedirler. Bu verileri rekabetçi bir avantaja dönüştürmek için, işletmelerin büyük miktarda bilgiyi analiz etmek ve yorumlamak için etkili yöntemler geliştirmeleri gerekmektedir. İş Analitiği programı, birçok farklı disiplinden faydalanarak, veri ve model temelli iş kararları alabilme ve uygulama odaklılığı sayesinde, organizasyonların karşılaştıkları gerçek problemleri çözebilme yetkinliklerini kazandırmayı hedefler.

İş Analitiği ile ilgili meslekler dünyada en çok ihtiyaç duyulan meslekler haline gelmektedir. Bu program mezunlarının, kurum ve kuruluşların geleceği için karar alma ve strateji belirleme konusunda daha etkili rol oynamaları hedeflenmektedir. Sabancı Üniversitesi Profesyonel İş Analitiği Yüksek Lisans programı, öğrencilere verilere eleştirel bakma, verileri yorumlama ve görselleştirme ve uygulama, 21. yüzyılda iş zorluklarının nasıl ele alınacağını şekillendirecek gerçek dünya uygulamalarındaki bilgilerle donatmayı hedeflemektedir.

Duyuru ve etkinliklerimizden haberdar olmak için abone olun

CAPTCHA