Ana içeriğe atla

Çift Anadal Programı

Başvuru Koşulları

Çift anadal diploma programlarından birine kayıt olmak isteyen ve aşağıdaki koşulları sağlayan öğrenciler Akademik Takvim'de belirtilen tarihlerde, çift anadal diploma programının bağlı olduğu Fakülte Dekanlığı'na, ıslak imzalı bir dilekçe ve transkriptleri ile birlikte başvurabilirler. Bu süreçte çift anadal programı danışmanları ile akademik danışmanların görüş ve desteğinin alınması bu akademik kararın netleştirilmesinde önemlidir.

 • Çift anadal uygulamasına açık olan bir diploma programına yerleşmiş olmak,
 • Akademik Takvim’de; Güz dönemi içinde yer alan başvuru tarihlerinde yapılan başvurular, takip eden Bahar dönemi için; Bahar ve Yaz dönemleri içinde yer alan başvuru tarihlerinde yapılan başvurular ise takip eden Akademik yılın Güz dönemi için değerlendirilir. 
 • En erken üçüncü, en geç beşinci dönemin başında olmak,
 • Tüm derslerden başarılı olmak,
 • Genel Not Ortalaması'nın en az 3.20 olması,
 • Kayıtlı olduğu diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’de yer almak ya da çift anadala başvurulacak diploma programının bağlı olduğu program grubunun ilgili yıldaki SÜ taban puanından az olmamak üzere puana sahip olmak.

Devam Koşulları

Çift anadal diploma programlarına kayıtlı öğrenciler için aşağıdaki koşullardan biri geçerli olursa, çitf anadal programı iptal edilir.

 • Çift anadal diploma programında iki dönem üst üste ders alınmaması ve/veya
 • Genel Not Ortalaması ve/veya Program Not Ortalamasının (anadal/çift anadal için) birden fazla 2.50 veya altına düşmesi

 

Program Yükümlülükleri ve Dönemlik Ders Yükü

 • Çift anadal diploma programlarından birine kayıtlı olan öğrenciler bu programa kayıt oldukları dönem itibariyle geçerli olan çift anadal diploma programı yükümlülüklerine tabidir. Çift anadal diploma programlarının yükümlülüklerini takip etmek için lütfen tıklayınız.
 • Öğrenciler, kayıtlı oldukları çift anadal diploma programının gerektirdiği bütün dersleri alarak; SU ve AKTS kredisi yükümlülüklerini yerine getirmelidir.
 • Anadal ve çift anadal diploma programları arasındaki ortak dersler, her iki programın yükümlülüklerine de sayılır.
 • Staj, anadal programının ders kaydı üzerinden hem anadal hem de çift anadal programının staj yükümlülüklerini ortak bir proje ile yerine getirecek şekilde yapılmalıdır.
 • Çift anadal diploma programlarına kayıtlı öğrenciler de Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği kapsamındaki ders yükü çerçevesinde derslere kayıt olabilirler.
 • Öğrencinin kayıtlı olduğu anadal diploma programı ile çift anadal diploma programında aldığı dersler, aynı transkript üzerinde gösterilerek; tüm dersler, Genel Not Ortalaması hesaplarına katılır

Mezuniyet Koşulları

Bir çift anadal diploma programına kayıt olmuş ve devam koşullarını yerine getirerek, çift anadal kaydını korumuş olan öğrenciler, aşağıdaki koşulları sağladıkları takdirde, anadal diplomasının yanı sıra çift anadal diploması alırlar:

 • Anadal diploma programının yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak,
 • Çift anadal diploma programının yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak,
 • Anadal yükümlülüklerine ek olarak; çift anadal yükümlülüklerine sayılmak üzere, en az 30 SÜ kredisi (60 AKTS kredisi) kazanmış olmak,
 • Genel Not Ortalaması'nın ve Program Not Ortalaması'nın (anadal/çift anadal için) en az 3.20 olması.

Duyuru ve etkinliklerimizden haberdar olmak için abone olun

CAPTCHA