Ana içeriğe atla

Öğretim Programı

Yönetim Bilimleri Lisans Programı olarak, günümüzün hızla değişen şartlarına uygun olabilmek için, programımızın omurgasını temel yönetim becerilerinin üzerine oturttuk. Programımızın en önemli özelliklerinden birisi de, öğrencilerin yeni trend ve farklı, ilgilerini çeken alanlara yoğunlaşabilmelerini sağlayabilmek için program tasarımında zorunlu alınması gereken ders sayısını küçük tutarak serbest seçmeli olarak alınabilecek ders sayısının mümkün olduğunca yüksek tutulmasıdır.

Yönetim Bilimleri Lisans Programı öğrencileri için mezuniyet koşullarına ulaşmak için tıklayınız

Tavsiye edilen Örnek Ders Programı için tıklayınız.

Sabancı Üniversitesi Yönetim Lisans Programı, küresel pazarlarda başarılı bir şekilde rekabet eden ve ülkemizin ekonomik gelişimine katkıda bulunan örgütler için iyi eğitimli ve yenilikçi yöneticilerin önemini bilmektedir. Bu programın misyonu, sonunda bu tür yöneticiler olacak bireyleri yetiştirmektir. Öğrenciler mevcut teknikleri ve uygulamaları öğrenirken; program, öğrencilerin değişen koşullar altında yenilikçi düşünme ve karar verme yeteneklerini geliştiren analitik ve problem çözme becerilerine odaklanmaktadır. Tüm öğrenciler beşeri bilimler, fen bilimleri ve matematikte sağlam bir altyapı kazanırlar.

Lisans Programlarının Ortak Çıktıları:

 • Dünyayı, ülkeyi, toplumu ve kendilerini anlamak; etik sorunlara, toplumsal haklara ve gerek kendisine gerek başkalarına karşı sorumluluklara dair bilinçlenmek.
 • Doğa ve toplum bilimlerinden matematiğe ve sanata kadar farklı disiplinleri anlayarak düşünce ve uygulamada disiplinlerarası yaklaşımlar geliştirmek.
 • Eleştirel düşünmek, bilim ve teknolojideki yenilik ve gelişmeleri takip etmek, kişisel ve kurumsal girişimcilik sergilemek ve çeşitli konularda hayat boyu öğrenim çabasında olmak; kendini sürekli yenileme becerisine sahip olmak.
 • Türkçe ve İngilizce sözlü, yazılı, grafik ve teknolojik imkanlarla etkili iletişim kurabilmek.
 • Bireysel sorumluluk ve takım sorumluluğu almak; birey olarak ya da takımın üyesi veya lideri olarak verimli ve saygılı bir şekilde çalışmak; çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisine sahip olmak.

Programa Özel Kazanımlar:

 • Ekonomiye ve işletmenin ana işlevsel alanlarına ilişkin bir anlayışa sahip olduğunu göstermek.
 • Beşeri bilimler, fen bilimleri, matematik ve edebiyata ilişkin genel bir bilgiye sahip olduğunu göstermek.
 • Hukuka ve etiğe ilişkin temel bir bilgiye sahip olduğunu, toplumsal ve etik sorumlulukların farkında olduğunu göstermek.
 • Farklı eğitimsel, toplumsal ve kültürel temellere sahip kişilerin bulunduğu ekip ve ortamlarda etkili bir şekilde çalışabilmek.
 • İngilizce sözlü ve yazılı iletişimi akıcı bir şekilde sürdürebilmek.
 • Açık görüşlü sorgulama yürütebilmek ve araştırmanın işletme pratiğindeki öneminin farkında olmak, dolayısıyla: a.Güncel teknolojileri kullanarak veri ve bilgiye nasıl erişebileceğini ve veri ve bilgileri nasıl yorumlayabileceğini ve çözümleyebileceğini bilmek, b..Analiz sonuçlarını kullanarak bilinçli kararlar vermek.
 • Yazılı iletişim, sunum ve veri analizine ilişkin ofis yazılımlarını kullanabilmek.
 • Ekonomik, siyasi, kültürel, yasal ve yönetmelik ile ilgili çevresel/durumsal farklılıklar dolayısıyla yöneticilerin iş ortamlarında farklı fırsatlar ve zorluklar yaşayabilecekleriyle ilgili farkındalık sağlamak.


 

Duyuru ve etkinliklerimizden haberdar olmak için abone olun

CAPTCHA