Ana içeriğe atla

Sıkça Sorulan Sorular

Sabancı Üniversitesi lisans programlarına, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Öğrenci Seçme  Sınavı(YKS) ve ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonucuna bağlı olarak öğrenci kabul edilmektedir.

Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri (YB) programında diğer üniversitelerin işletme lisans programlarında okutulmakta olan derslerle aynı konularda dersler okutulmaktadır. YB programını ayırt eden en önemli özelliklerden biri, Sabancı Üniversitesi müfredat yapısı ile uyumlu olarak ders seçmede tanınan esnekliktir. Yönetim Bilimleri programında zorunlu ders sayısı diğer tüm üniversitelere göre daha az tutulmuştur ve yönetim bilimleri dışındaki programlardan bol miktarda ders alma imkanı veren bir müfredat oluşturulmuştur.

YBF lisans programına yatay geçiş için ilgili şartları öğrencilerimiz Öğrenci Kaynaklarından öğrenebilirler.

Sabancı Üniversitesinde şu anda sunulmakta olan Yandal Onur Programları ile ilgili bilgiye Bilgi Sistemi üzerinden ulaşılabilir.

Doktora yapmak için seçtiğiniz konuyu çok sevmeniz ve bu konudaki en ileri gelişmeleri yakından takip edip, kendi yaratıcı katkılarınızı sunabilmeniz gerekir. YB programında alacağınız dersler hangi konuları sevdiğinizi ortaya çıkaracaktır. Öte yandan bazı yönetim bilimleri alanları (finans, operasyon yönetimi, pazarlama araştırmalarında kullanılan sayısal yöntemler) doktora aşamasında yoğun derecede matematik kullanımı gerektirmektedir. Bu nedenle bu konularda doktora düşünen öğrencilerin lisans eğitimi sırasında bazı matematik derslerini almaları ve böylece ilgi ve becerilerini görmelerinde büyük fayda vardır. Bu derslerin neler olacağına öğrencilerin danışmanları ile birlikte karar vermeleri iyi olur. Öğrenciler seçtikleri matematik derslerini serbest seçmeli kategorisinden alacaklardır. Dileyen öğrenciler Matematik Yandal Onur Programına kayıt olabilirler.

Yönetim Bilimleri derslerinde 6 değişik ders kodu kullanılmaktadır: ACC, MKTG, FIN, OPIM, ORG ve MGMT. Bu alan kodlarının ilk beşi yönetim bilimlerinin temel ilgi alanlarını ifade etmekte, sonuncusu ise tüm diğer konular için kullanılmaktadır (örneğin, strateji ve girişimcilik dersleri için MGMT kodunu kullanılır):

  • ACC : Muhasebe (Accounting)
  • MKTG : Pazarlama (Marketing)
  • FIN : Finans (Finance)
  • OPIM : Operasyon Yönetimi ve Bilişim Sistemleri Yönetimi (Operations and Information Systems Management)
  • ORG : Örgüt Bilimi (Organizational Sciences)
  • MGMT : Genel Yönetim (General Management)

Zorunlu olan MGMT 203 dersinin misyonu, YB öğrencilerinin programın ileri aşamalarında alacakları dersler için bir temel oluşturmak, öğrencilerin işletmelerde veri analizi konusunda kendilerini geliştirmelerini sağlamak, bu analizler için bilgisayar kullanma, sunum ve ekip çalışması yapma becerilerini ilerletmektir. Bu dersi ikinci senelerinde alarak öğrenciler yönetim bilimleri alanında alacakları derslerde yararlı olacak beceriler kazanmiş olacaklardır. Ayrıca kendileri gibi yönetim bilimlerine ilgi duyan arkadaşlarını daha yakından tanıma imkanı bulacaklardır

Çekirdek seçmeli dersler yönetim bilimlerinin temel alanlarının giriş derslerinden oluşmaktadır. Bu derslerin bir kısmını alarak öğrenciler farklı yönetim fonksiyonlarını tanımış, bu konularda temel bilgi ve becerileri kazanmış olurlar. Bu derslerin alınmasındaki temel amaç dar bir fonksiyona takılıp kalmadan yönetim ile ilgili bütünsel bir görüş kazanmaktır. Diğer üniversitelerin birçoğunda bu derslerin hemen hepsi zorunludur. Fakat Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi olarak biz çekirdek seçmeli dersler kümesinden alınacak altı adet dersin yeterli bütünsel görüşü ve temelleri vereceğini, öğrencinin bu altı dersin hangileri olacağını kendisinin belirlemesinin doğru olacağını düşünüyoruz. Özellikle YB öğrencilerinin bir kısmının kendi işinin başında olacağını, kimilerinin ise organizasyonlarda fonksiyonel yöneticilik yapacağını düşünürsek, farklı ilgi ve becerilere sahip öğrencilerin kendileri için en uygun dersleri seçmelerine olanak tanımanın doğru olduğuna inanıyoruz. Ayrıca, öğrenciler dilerlerse çekirdek seçmeli derslerin hepsini de alabilirler (altı dersin üzerinde alınanlar alan ya da serbest seçmeli olarak değerlendirilir).

Ekonomi dersleri içinde özellikle ECON 204 Mikroekonomi dersi bireylerin ve şirketlerin ekonomik konularda karar vermeleri ve rekabet etmeleri ile ilgili konular üzerinde durduğundan, yönetim ile ilgili konularda sağlam bilimsel bir temel oluşturma niteliği vardır. Öte yandan ECON 202 Makroekonomi dersi bir ülke veya dünya ekonomisinin durumunu ve gelişimini anlamamıza yardımcı olan bilgileri sunmakla (ve bu nedenle her yönetici için son derece gerekli olmakla) birlikte YB çekirdek seçmeli derslerinde incelenen konulara temel teşkil etmemektedir. Bu nedenle eğer bir öğrenci ekonomi derslerinden birini üçüncü seneye ertelemek isterse bunun ECON 202 olması tercih edilmelidir. Bununla birlikte, özellikle Ekonomi ve YB programları arasında kesin karar vermemiş öğrenciler her iki programın da zorunlu dersleri olan bu iki dersi ikinci sınıfta almaya gayret etmelilerdir. Ekonomi programını düşünen bir öğrencinin ECON 202 almadan sağlıklı bir karar vermesi oldukça zor olacaktır.

Çekirdek seçmeli derslerin programımız içerisindeki önemlerinden dolayı YBF'den alınmasını tercih ediyoruz. Ancak, başka üniversiteler tarafından verilen, içerik olarak çok benzeşen derslerin, verildiği üniversite, içerik örtüşmesi gibi parametreler dikkate alındıktan sonra başka üniversitelerden alınması kabul edilebilmektedir. Öğrencilerin, başka bir üniversitede bu derslere kayıt olmadan önce program kordinatörüne almak istedikleri dersin içeriğini (syllabus) ve hangi dersin yerine almayı planladıklarını içeren bir e-posta atmaları gerekmektedir. Konuyla ilgili formlar, yönergeler ve tarihler için öğrenci kaynakları ile temasa geçilebilir.

Lisans programı öğrencileri için serbest seçmeli dersten C'nin altında alınan notlar özel durumlar haricinde kabul edilmemektedir. Ancak özel durumlarda, öğrencinin talebi fakülte kurulu tarafından değerlendirilir, kabul edilirse sayılır.

MGMT 499 Serbest Çalışma dersidir. Lisans programında içeriği tümüyle kapsanmayan bilimsel konularda araştırma yapmak üzere tasarlanmış bir derstir. Bu dersi almak isteyen öğrenciler beraber çalışmak isteyecekleri öğretim üyesini belirleyip, kayıt döneminden önce bu öğretim üyesi ile anlaşarak, onunla birlikte bir ders taslağı oluşturacaklardır. İlgili öğretim üyesinden onay aldıktan sonra, Yönetim Bilimleri Lisans Programı Koordinatörü tarafından özel izin verilerek öğrencinin derse kaydı sağlanır. Bu dersi kayıt olabilmek için, min 2.50 GNO'ya sahip 4. sınıf öğrencisi olmak gerekmektedir.

Üniversite dersleri ve YB müfredatında belirtilen zorunlu dersler dışındaki tüm kredili dersler serbest seçmeli ders yükümlülüğü için kabul edilir. Buna yönetim bilimleri dersleri ve dil dersleri de dahildir. Fakat, alınması gereken 30 kredinin en az 9 kredisi, MDBF veya SSBF tarafından sunulan derslerden tamamlanmalıdır. Ayrıca 100 kodlu dil derslerinden en fazla 2 tanesi bu alanın yükümlülüklerine sayılır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, serbest seçmeli derslerin müfredattaki rolüdür. YB müfredatinda 10 adet serbest seçmeli ders olmasının amacı, Sabancı Üniversitesinin bölümsüz yapısı ile uyumlu bir şekilde öğrencilere farklı alanlardan ders alabilme olanağı sunmaktır. Bu nedenle, öğrencilere tavsiyemiz üniversitede açılan tüm dersleri dikkatle incelemeleri ve ilgilerine göre farklı alanlardan dersler almalarıdır. Bir öğrenci tüm serbest seçmeli derslerini Yönetim Bilimleri dışından alabilir.

Duyuru ve etkinliklerimizden haberdar olmak için abone olun

CAPTCHA