Skip to main content

REF Yuvarlak Masa Toplantısı - Prof. Dr. Kerem Coşar Katılımıyla

 

Ülkemizin rekabet gücünün ve verimliliğin artırılması, ekonomik büyümenin sürdürülebilirliği için altyapı yatırımları büyük önem taşımaktadır. TÜSİAD ve Sabancı Üniversitesi’nin ortak girişimi olan TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu (REF) çerçevesinde Virginia Üniversitesi Ekonomi Bölümü Profesörü Kerem Coşar’ın katılımıyla bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirilecektir. Yuvarlak masa toplantısında;

  • Altyapı yatırımları, verimlilik ve büyüme ilişkisi,
  • Ulaştırma ve lojistik (karayolu, demiryolları, limanlar ve havalimanları), enerji ve dijital altyapılar
  • Altyapı yatırımları ile ilgili uluslararası karşılaştırmalarda Türkiye’nin mevcut durumu
  • Altyapı finansmanı

konuları ele alınacaktır.

 

6 Aralık tarihinde 11.00-12.00 saatleri arasında fiziki olarak TÜSİAD Genel Merkezi’nde aşağıda bilgilerinize sunulan program çerçevesinde gerçekleşecek yuvarlak masa toplantısına katılımınızdan büyük memnuniyet duyacağız. Katılım durumunuzu 2 Aralık tarihine kadar Burcu Hanım’a borhan@tusiad.org adresi üzerinden bildirmenizi önemle rica ederiz.

 

 

Program

 

11.00    Hoşgeldiniz

Fatih Kemal Ebiçlioğlu, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi, Sanayi Politikaları ve Yatırım Ortamı Yuvarlak Masa Başkanı, REF İcra Kurulu Eşbaşkanı

 

11.05     Altyapı Yatırımları Sunumu

               Prof. Dr. Kerem Coşar, Virginia Üniversitesi Ekonomi Bölümü

 

11.30     İstişare

 

* Toplantının moderasyonu REF Direktörü ve Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Esra Durceylan Kaygusuz tarafından gerçekleştirilecektir.