Skip to main content

Sürdürülebilir Turizm ve Döngüsel Ekonomi Webinarı - 22 Haziran

 SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM VE DÖNGÜSEL EKONOMİ

 

 22 Haziran 2022

17.00-18:00

Çevrimiçi


Dünya Ekonomik Forumu tarafından her yıl ülkelerin rekabetçiliğini analiz eden “Küresel Rekabetçilik Raporu” yayınlanmaktadır. Raporun Türkiye’deki partner kurumu olan TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu (REF), Rapor kapsamında gerçekleştirilen “Yönetici Görüşleri Anketi” nin geniş bir örnekleme iletilmesinden sorumludur. Söz konusu ankete verilen cevaplar, ülkemizin Küresel Rekabetçilik Endeksi’ndeki yerine etkisinin yanı sıra Dünya Ekonomik Forumu tarafından iki yılda bir yayınlanan Seyahat ve Turizm Gelişmişlik Endeksi (TTDI)’ndeki yerinde de belirleyici rol oynamaktadır.

Turizmde küresel rekabetçilik için önemli bir konu olan sürdürülebilir turizm ve döngüsel ekonomi temasını ele alacak etkinlik Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’ın katılımlarıyla 22 Haziran 2022 tarihinde 17.00-18.00 saatleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Moderasyonunu REF Direktörü Dr. Öğr. Üyesi Esra Durceylan Kaygusuz’un gerçekleştireceği etkinlikte Yönetici Görüşleri Anketi’nin sürdürülebilir turizm ve döngüsel ekonomi teması ile ilgili sorularına Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar ile Kapadokya Üniversitesi İİBF Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Halil Burak Sakal’ın katılımıyla odaklanılacaktır.

Etkinliğin programı ve kayıt linki aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

Etkinliğe katılımınızdan ve davetimizi kurumunuzdaki ilgili isimlerle ve ağınızla paylaşmanızdan mutluluk duyacağız.

 

Kayıt linki: https://sabanciuniv.zoom.us/webinar/register/WN_Xlk89F9SRECLu_4cP-vV3Q

 

Saygılarımızla

TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu

Etkinlik ile ilgili sorularınız için ref@sabanciuniv.edu

 

Program

17.00    :     Hoşgeldiniz

      Ozan Diren, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Gıda, Tarım ve Hizmetler Yuvarlak Masa Başkanı

 

17.05    :     Açılış Konuşması    

      Nadir Alpaslan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı

 

17.25    :     Dünya Ekonomik Forumu Yönetici Görüşleri Anketi ve Değerlendirme - Sürdürülebilir Turizm ve Döngüsel Ekonomi

      Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Kapadokya Üniversitesi Rektörü

      Doç. Dr. Halil Burak Sakal, Kapadokya Üniversitesi İİBF Dekan Yardımcısı

                                                             

* Etkinliğin moderasyonu REF Direktörü Doktor Öğretim Üyesi Esra Durceylan Kaygusuz tarafından gerçekleştirilecektir.